Telge AB

Gröna påsens innehåll blir fordonsgas

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:57 CET

Telge Återvinning har inlett ett samarbete med SYVAB som innebär att insamlat matavfall kommer att omvandlas till fordonsgas. Södertäljeborna sorterar sedan snart tio år matavfall i gröna påsar som har behandlats på Tveta. Nu kommer avfallet i stället att tas omhand på SYVABs anläggning Himmerfjärdsverket. Marknaden för fordonsgas växer och efterfrågan på matavfall för tillverkning av miljövänligt bränsle ökar.

Telge Återvinning och SYVAB har inlett ett samarbete som innebär att Södertäljebornas matavfall från och med i vår kommer att rötas och omvandlas till fordonsgas av SYVAB. I Södertälje sorteras sedan 2001 matavfall i gröna påsar och innehållet har tidigare behandlats på Tveta. Nu kommer avfallet istället att tas omhand på SYVABs anläggning Himmerfjärdsverket.

– Telge Återvinning har stort miljöfokus och därför känns det mycket bra att det matavfall vi samlar in kommer att omvandlas till fordonsgas. Det är viktigt att Södertäljeborna ser att det ger en miljövinst att sortera matavfallet i gröna påsar och det blir tydligt när avfallet blir drivmedel, säger Helena Karlsson, vd på Telge Återvinning.

SYVAB tillverkar sedan sommaren 2009 fordonsgas och efterfrågan är stor på det miljövänliga bränslet.

– Efterfrågan på fordonsgas ökar och därför är vi mycket nöjda med att vi inlett ett samarbete med Telge Återvinning. Matavfall är en viktig råvara vid tillverkning av fordonsgas och nu kommer de Södertäljebilister som kör biogasbilar att kunna tanka med miljövänligt bränsle som framställts av innehållet i gröna påsen, säger Carl-Olof Zetterman, vd på SYVAB.

Telge Återvinning samlar för närvarande in 10 000 ton matavfall om året som tas omhand på företagets anläggning på Tveta. Avtalet med SYVAB innebär att avfallet kommer att förbehandlas på Tveta och därefter rötas och omvandlas till fordonsgas vid Himmerfjärdsverket. Det miljövänliga bränslet kommer att säljas på tankställen i regionen och ett ton matavfall räcker till 30 mils körning.


För mer information vänligen kontakta:

Helena Karlsson, vd, Telge Återvinning
Telefon: 08-553 223 39
E-post: helena.karlsson@telge.se

Carl-Olof Zetterman, vd SYVAB
Telefon: 08-410 776 03
E-post: c-o.zetterman@syvab.se