Lindholmen Science Park

Gröna transportkorridorer diskuteras i Örebro

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2013 08:13 CEST

Corridor Management – kan det vara något att ”offra” en dag på? På tisdag arrangerar BGLC i samarbete med CLOSER en workshop med detta tema på Örebro Slott. Deltagare från hela Europa samlas för att diskutera utvecklingen av gränsöverskridande transportkorridorer.

Tid:  23 april kl 10.00-17.00

Plats:  Örebro Slott

Runt om i Europa görs nu en satsning på korridorer för godstransporter. Syftet är att skapa nya och bättre förutsättningar för effektiva och hållbara transporter. Men hur ska detta fungera i praktiken. Hur får man olika aktörer att dra åt samma håll så att det verkligen blir effektivt, grönt och lönsamt?

Professor Kristina L Nilsson och forskaren Maria Öberg från Luleå tekniska universitet studerar hur ledning och st­yrning av den Botniska korridoren, som löper genom Sverige och Finland, kan organiseras. Forskningen är en del av projektet Bothnian Green Logistic Corridor.

– För att skapa hållbara och effektiva godstransporter krävs samverkan och samordning. Det här är ett fantastiskt tillfälle för olika aktörer att byta erfarenheter och tillsammans komma framåt, säger professor Kristina L Nilsson.

Till Örebro kommer företrädare för de två bäst fungerande korridorsatsningarna i Europa hittills. Korridoren Rotterdam-Genua kommer att presenteras av Harald Heusner och Brennerkorridoren av Sandro Francesconi.

Hela programmet för 23 april: http://www.bothniangreen.com/

Workshopen arrangeras av BGLC, Bothnian Green Logistic Corridor och CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Fakta om den Botniska korridoren

Sverige, Finland och Norge fraktar stora mängder malm, trä, stål, fisk och pappersprodukter till marknaderna i Europa. Alla bedömningar pekar på att transporterna kommer att öka och EU-kommissionen betraktar den Botniska korridoren som en mycket viktig förbindelse mellan nord och syd. Korridoren har föreslagits att ingå i kärnan av EUs framtida nätverk, det så kallade Trans-European Transport Networks, TEN-T.

www.bothniangreen.com

Fakta om CLOSER

Closer är en nationell kraftsamling inom transporteffektivitet för forskning, utveckling och innovation på högsta internationella nivå. Closer drivs som ett program inom Lindholmen Science Park. Green Corridors är ett av Closers tre prioriterade temaområden.

www.lindholmen.se/closer

Kontakt

Maria Öberg, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, avd för arkitektur och vatten, Luleå tekniska universitet, 0920-49 15 61, maria.o.oberg@ltu.se

Jerker Sjögren, programansvarig CLOSER, Lindholmen Science Park AB, 0702-66 88 86, jerker.sjogren@lindholmen.se

Emma Johansson, kommunikatör, Bothnian Green Logistic Corridor, 070-664 57 74, emma.johansson@regionvasterbotten.se

Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, ICT och Media i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.