Näringsdepartementet

Grönt ljus att börja betala ut pengar från Solidaritetsfonden

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:13 CET

Regeringen beslutade idag om den förordning som ska reglera utbetalningen av pengarna från EU:s solidaritetsfond efter stormen Gudrun. Bakgrunden till dagens beslut är att infrastrukturminister Ulrica Messing undertecknat avtalet mellan Europeiska kommissionen och Sverige om hur bidraget från EU:s solidaritetsfond med anledning av stormen Gudrun ska användas.

Bidraget, som uppgår till 81 724 975 euro kommer att administreras av Statens Jordbruksverk. Bidraget ska användas för att ersätta kostnader för nödinsatser som offentliga aktörer hade i samband med stormen förra året. Exempel på insatser som ingår är återställande av infrastruktur, provisoriska bostäder, räddningstjänst, förebyggande insatser och röjning av drabbade områden.

De myndigheter som gjort insatser - kommuner, länsstyrelser, statliga verk som Vägverket och Banverket med flera - får nu möjlighet att ansöka hos Jordbruksverket om ekonomisk ersättning.

Infrastrukturminister Ulrica Messing kommenterar beslutet:

- Jag är mycket glad att våra myndigheter nu äntligen kan få del av EU-stödet. Det har varit en lång process sedan ansökningen lämnades in till kommissionen i mars förra året. Vi har länge vetat att pengarna skulle komma Sverige till del men beslutsprocessen har dragit ut på tiden. Det var många myndigheter som drabbades av extraordinära kostnader i samband med stormen och de här pengarna kommer att vara värdefulla för dessa.Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 20 27
070-300 20 08

Jan R Olsson
Departementsråd
08-405 23 27