Svenska Golfförbundet

Grönt Ljus för 100 golfklubbar

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 16:40 CET

Projektet Grönt Ljus i juniorverksamheten har uppnått sitt mål att få 100 klubbar att aktivt vilja jobba med juniorer i verksamheten.

Lyckorna Golfklubb blev den hundrade klubben att bestämma sig för att göra en bra juniorverksamhet och arbeta för att ha en bra organisation som kan genomföra arbetet över tid.

- Efter undersökningar som gjordes 2006-2007 såg vi ett tydligt mönster på klubbar som bara genomförde träningsverksamhet en gång i veckan och ofta bara halva året. Att hitta 100 klubbar som på ett mer frekvent sätt tog hand om och tränade sina ungdomar tyckte vi var rimligt, säger Peter Östlund projektledare på Svenska Golfförbundet.

Grönt Ljus i juniorverksamheten har vuxit fram som en strategi för att bygga en stark organisation kring utvecklingen av barn och ungdomars golfspel. Det är en idé som bygger på att alla som är involverade i golfklubbens verksamhet ser gemensamma mål.

- För att vara en världsledande nation i golf är det viktigt att Sverige har ett antal klubbar som har bestämt sig för att satsa på barn och ungdomar. Vår idrottskultur i Sverige är en av våra framgångsfaktorer och den är viktig att bevara.

De 100 klubbar som bestämt sig för att satsa på barn och ungdomar ska nu få stöttning till en väl fungerande juniorverksamhet.

- Den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen skiljer sig mellan individer, men den följer ett mönster som ett verktyg som exempelvis golfens utvecklingstrappa tillvaratar. Det är viktigt att vi hjälper klubbarna med frågor som handlar om det här.