Europaparlamentet

Grönt ljus för EU-pengar till energieffektiva bostäder

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 10:38 CEST

Europaparlamentet godkände idag att tillåta finansiering för energieffektiva bostäder i alla EU-länder. Tidigare har det bara varit möjligt för de nya medlemsländerna att använda den regionala utvecklingsfonden (Eruf) till att installera dubbelglas eller ersätta gamla värmepannor. Nu öppnas dörren för Sverige att göra detsamma.


Hittills har de tolv senast anslutna EU-länderna haft möjlighet att använda regionalfondens pengar för att samfinansiera nationella, regionala eller lokala myndigheters åtgärder för att installera dubbelglas, väggisolering och solpaneler i bostäder, eller ersätta gamla värmepannor med mer energieffektiva alternativ.

Dagens beslut gör det möjligt även för de femton gamla medlemsländerna, inklusive Sverige, att använda regionalfondens pengar på liknande sätt. Max fyra procent av landets samlade Eruf-anslag får användas till förbättrad energieffektivitet och förnybar energi i befintliga bostäder.

Ledamöterna antog lagändringen med 629 röster, 17 emot och 12 nedlagda.
Föredragande: Emmanouil ANGELAKAS (EPP-ED, Grekland) Betänkande: A6-0134/2009Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)Debatt: 1.4.2009Omröstning: 2.4.2009 Ref. : 20090401IPR53212

Kontakt

Anna BÄCKMAN
Redaktion och informationh

Marina LÄHTEENMAA
Europaparlamentets informationskontor i Sverige