Fiskeriverket

Grönt ljus för Hallands och Södermanlands fiskeområden

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:47 CEST

EU-stöd på 74 miljoner nu fördelade till 14 svenska regioner

Nu är även Halland och Kustlinjen i Södermanland godkända som fiskeområden. Halland får 4,4 miljoner och Kustlinjen 3 miljoner i EU-stöd för att fram till 2013 satsa på utveckling kopplat till fiskenäringar. Därmed har Fiskeriverket fördelat hela potten för EU-stöd till svenska fiskeområden.

Efter beslutet ingår även Halland och Kustlinjen i Södermanland i den skara av svenska fiskeområden som får tillgång till Fiskeriverkets EU-stöd.

Inriktningen på turism, upplevelser och miljö går som en röd tråd i Hallands och Kustlinjens satsningar, liksom för de nyligen utnämnda fiskeområdena Tornedalen och Blekinge. Det berättar Christina Hallström, handläggare vid Fiskeriverkets strukturstödsenhet.

- Kustlinjen har ett tydligt fokus på miljö- och restaureringsprojekt, men de ser också en stor potential i att utveckla turismen i Södermanland. Halland fokuserar å sin sida på samverkan kring Kattegatt, på den halländska laxen och på att arbeta utifrån de halländska miljömålen. Här vill de få fram nya produkter, företag och arbetstillfällen. Satsningarna känns mycket positiva, säger Christina Hallström.

Samtliga 14 fiskeområden uppstartade

Halland får 4,4 miljoner att disponera på sina satsningar, medan Kustlinjen, som geografiskt är ett mindre område, får 3 miljoner kronor. Det var också den summa som områdena efterfrågade. På samma sätt som för andra fiskeområden ska stöden dubbleras genom svenska offentliga medel – vilket är ett krav för att pengarna ska betalas ut.

I och med beslutet är samtliga av Fiskeriverkets medel för EU-stöd som rör hållbar utveckling av fiskeområden fördelade. 14 svenska regioner har nu tillgång till 74 miljoner kronor för att utveckla fisket, miljön, beredningen, turismen och dess närliggande områden. Sverige har därmed hållit den tidsram som EU-kommissionen satt upp och är – tillsammans med Danmark och Finland – snabbast på att starta upp nationella fiskeområden.

I Halland breddas samarbetet

I fiskeområde Halland vill man, vid sidan av att utveckla arbetet för sin landskapsfisk laxen, bland annat få till en bredare satsning på skaldjur. Ett regionalt samarbete kring närområdet i Kattegatt står också högt på dagordningen. Birgitta Hederstedt på Region Halland berättar att man också vill få till ett bättre samarbete mellan fiske, beredningsindustri, handel och restauranger.

- Vi vill utveckla näringen och knyta ihop hela kedjan från fiske, via producenter, till matbord. Dessutom vill vi lyfta fram nya havs- och sjöbaserade råvaror som exempelvis salt och tång, säger Birgitta Hederstedt.

Levande fiske vid Kustlinjen

För Kustlinjens fiskeområde är miljön ett huvudspår. De vill bland annat minska skador av båtbottenfärger, rensa små vattendrag, restaurera sjöängar och förbättra miljöer i anslutning till attraktiva fiskeområden. Nätverk, utbildning och stärkt konkurrenskraft är andra ledord. Turismen ska gynnas genom olika paketlösningar och regionala initiativ, som en turbåt mellan Trosa, Nyköping och Oxelösund.

Jacqueline Hellsten vid fiskeområde Kustlinjen berättar att närheten till Skavsta flygplats skapar goda möjligheter för turistföretag att erbjuda fisketurer för sydeuropéer. Och turisterna ska möta en levande fiskekultur.

- Vi vill bevara kulturen kring fisket och har flera idéer att sätta tänderna i. Tillsammans med kommunen vill vi bevara fiskhamnen i Oxelösund och utveckla den till ett levande område. Dessutom är Nyköpingsån en pärla för laxfiske. Där ska vi se till att laxtrapporna fungerar, så att laxen kommer längre upp och fler områden kan dra nytta av fisket, säger Jacqueline Hellsten.

 

För mer information, kontakta Fiskeriverket:

Christina Hallström, handläggare Fiskeriverkets strukturstödsenhet,
tfn 031-743 03 70.

Fiskeområde Halland:

Birgitta Hederstedt, Region Halland, tfn 035-17 98 20.

Fiskeområde Kustlinjen:

Jacqueline Hellsten, tfn 0155-93 041, 0707-25 62 69
Christina Frieberg, tfn 0703-96 21 70

Om du önskar ändra dina inställningar eller säga upp din prenumeration, klicka här.

Om du har problem med att läsa denna e-post, så kan du hitta en kopia under adressen:
http://aktuellt.fiskeriverket.se/
Newsletter.asp?Id=580