Grontmij

Grontmij-arkitekt i skolprojekt i Uganda

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 13:25 CET

Emilia Hallin, arkitekt på Grontmij, kommer under sex veckor att hjälpa till att planera uppförandet av en skola och ett resurscentrum i Uganda. Projektet är en del av svenska Arkitekter Utan Gränsers verksamhet och Grontmij bidrar i och med Emilias medverkan med 50 000 kronor till organisationen.

Tomten och den nuvarande skolan ligger i byn St Catherine, öster om staden Kabale i södra Uganda.

I området tjänar 60 % av befolkningen under 1 USD per dag, och skolgång är inte självklart. Det nya resurscentrumet kommer att innebära en stor förbättring för hela befolkningen i området genom att ge alla möjlighet till utbildning och information. Om allt går som tänkt innebär projektet också att byborna får tillgång till datorer och uppkoppling.

Projektet drivs av stiftelsen St Catherine Vocational Development Project och eldsjälen Anne Tinka, själv bördig från byn. Stiftelsen startades 2005, och idag bedrivs skolverksamhet för barn i åldrarna sex till tolv år, men lokalerna är bristfälliga och alldeles för små för behoven. Idag kan upp till 70 barn trängas i klassrummen som saknar skolbänkar och elektricitet. Visionen är att utveckla skolan till ett verkligt resurscentrum, med ändamålsenliga lokaler för undervisning av unga, möjligheter till vuxenutbildning samt ett riktigt bibliotek. Svenska arkitekter utan gränsers roll är att vara med och planera och ta fram ritningar för bygget.

– Jag åker dit ner nu med ett första utkast till ritningar som jag skall förankra och diskutera med inblandade i byn. Jag vill dela med mig av mitt kunnande och mina erfarenheter från Sverige och kommer att vara en resurs på plats. Självklart hoppas jag också att de ska lära mig om hur de arbetar och löser problem. I Uganda är det många andra saker som styr ett bygge, man måste anpassa sig mer till de fysiska förutsättningarna som lutningar och sol- och vindförhållanden, säger Emilia Hallin, arkitekt på Grontmij.

Uganda är ett av de mest snabbväxande länderna i Afrika ekonomiskt, men framstegen sker från en mycket låg nivå. Krig, AIDS och bristande medicinsk vård har gjort livet svårt för miljontals människor i Uganda och särskilt för barn som redan från tidig ålder tvingas försörja sig själva. I Uganda måste man själv betala för eventuell utbildning, vilket i praktiken omöjliggör skolgång för många barn.

St Catherine Vocational Development Project är en icke vinstdrivande ideell organisation som idag erbjuder gratis skolgång till barn I åldrarna sex till tolv år.

Svenska Arkitekter Utan Gränser startades 2006 och är en del av internationella Architeture Sans Frontièrs – ASF. Organisationen finns i ett tjugotal länder och verkar för en långsiktigt hållbar utveckling av den byggda miljön och syftar till att bistå de som annars inte har tillgång till arkitektonisk kompetens.

Emilia Hallin kommer att blogga under sin vistelse i Uganda, och via www.grontmij.se och Grontmijs Facebooksida kan man följa hennes arbete.


Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter