Grontmij

Grontmij gör resan från Älvsjö bekvämare

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 07:00 CEST

Älvsjö resecentrum ska koppla samman spårtrafik med vägburen kollektivtrafik och kommer att få Stockholms första parkeringshus för cyklar. Grontmijs kompetens bidrar till att öka bekvämligheten för resenärer.

När Älvsjö resecentrum står klart kan cyklister promenera från det tre våningar höga parkeringshuset för cyklar, genom en inglasad förbindelsegång till pendeltågstationen.

Anledningen till att Stockholms stad satsar på att skapa ett resecentrum i Älvsjö är att tågstationen är Sveriges femte största och har många pendlare. Stockholmsmässan gör dessutom stationen till en viktig knutpunkt.

– Området är av riksintresse och därför vill vi ge det ett lyft. Vi vill få mer ordning och öka komforten för resenärer, säger Mats Rådberg, projekteringsledare vid Stockholms stads exploateringskontor.

Grontmij har fått i uppdrag att upprätta system- och bygghandlingar för samtliga el- och telesystem inom nybyggnad för cyklar, bussterminal samt entré- och förbindelsegång till pendelstationen.

En viktig del av arbetet är att öka komforten för kollektivt resande och cyklister. Grontmijs elingenjör har samarbetat med kompetens inom vvs för att skapa ett gott inomhusklimat på resecentrumet.

Parkeringshuset för cyklar skyddar mot väder och vind och förbindelsegången mellan parkeringshuset och bussterminalen har fått golvvärmeslingor och ridåfläktar som ska förhindra att kall luft kommer in. Grontmij har även tagit fram ett informationssystem med digitala skyltar som ska ge resenärerna uppdaterad trafikinformation.

Stockholms stads exploateringskontor valde att ge uppdraget åt Grontmij på grund av den erfarenhet av samarbete med Stockholms Lokaltrafik (SL) som finns inom företaget.

– Grontmijs konsult har god erfarenhet av samarbete med SL och kunskap om byggnation i närheten av järnväg som krävdes för det här uppdraget, säger Mats Rådberg vid Stockholms stads exploateringskontor.

Älvsjö resecentrum är del av ett större arbete med att omvandla Älvsjö centrum till en sammanhållen stadsmiljö med en blandning av bostäder, service och arbetsplatser. I Grontmijs uppdrag ingår även att utforma gatorna kring Nya Älvsjö centrum.

Arbetet med att bygga Älvsjö resecentrum startade i februari i år och byggnaden kommer att stå klar 2012. Omvandlingen av Älvsjö centrum beräknas vara klar 2014. Älvsjös nya resecentrum är ritat av Rundquist Arkitekter.

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 11 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.