Grontmij

Grontmij huvudsponsor till Lava 2012

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 08:00 CET

Grontmij arbetar på flera olika sätt för att främja teknikintresset hos unga och ser mötet med studenter runt om på landets tekniska högskolor som ett mycket viktigt led i rekryteringsarbetet. Det var därför ett självklart beslut för Grontmij att medverka som huvudsponsor på KTH Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag Lava 2012.

– Vi står, liksom många inom vår bransch, inför stora pensionsavgångar. Lava erbjuder en värdefull möjlighet att träffa studenter som läser utbildningar inom just våra teknikområden. Jag ser därför detta som ett tillfälle att få träffa framtida medarbetare, leverantörer och kunder, säger Leif Bertilsson, vd, Grontmij AB.

Lava är den största arbets­marknads­dagen för samhällsbyggnadsbranschen. Årligen samlar mässan kring 100 företag och organisationer och är Sveriges i särklass största arbetsmarknadsdag för en enskild sektion.

Fokus för mässan är att skapa forum för kontakt mellan framtida arbetsgivare och studenter. Bland besökarna finns blivande civilingenjörer från Samhällsbyggnads- och Arkitekturprogrammet, blivande högskoleingenjörer från Byggteknik och design samt studenter från kandidatprogrammen Fastighet och Finans samt Fastighetsutveckling och Fastighetsförmedling. Dessutom är Lava öppen för alla och besöks även av andra studenter på KTH.  

Grontmij blir 2012 års mässas huvudsponsor tillsammans med Savills och Skanska. Lava hålls den 9 februari på Tekniska Högskolans Studentkårs (THS) kårhus Nymble i Stockholm

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 10 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.