Grontmij

Grontmij projekterar renovering av Lidingöbanan

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 08:45 CEST

Grontmij Sverige har tillsammans med Atkins fått i uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik att projektera upprustningen av Lidingöbanan. Uppdraget består av att projektera både anläggningssidan och spårvägssidan, och den upprustade banan beräknas kunna tas i bruk i slutet av 2014.

 

Lidingöbanan sträcker sig nio kilometer från Ropsten på Stockholmssidan, över Lidingöbron och ut till Gåshaga brygga på östra Lidingö. Större delen av banan, som invigdes 1914, är enkelspårig och har varit i behov av en upprustning en längre tid.

Grontmij AB har tillsammans med Atkins Sverige AB fått uppdraget att upprätta bygghandlingar för anläggningssidan samt själva spårvägsbygget för att förvandla Lidingöbanan till en modern spårväg. Vissa sträckor kommer att bli dubbelspåriga, och målet är att möjliggöra ökad turtäthet. Uppdraget gäller sträckan från brofästet på Lidingösidan till slutstationen samt stationen vid Ropsten.

– Vi är mycket glada över att få bidra till att öka kapaciteten, minska risken för förseningar och korta restiden på Lidingöbanan, säger Leif Bertilsson, vd på Grontmij Sverige.

Förutom själva banan ska också hållplatserna rustas upp som en del i projektet. Andra planerade åtgärder är kurvrätning och andra spåråtgärder för att ge högre kapacitet och minskad störningskänslighet samt att möjliggöra högre hastigheter än i dagsläget och därmed kortare restider.

Meningen är att bygghandlingar för anläggning, omfattande bland annat geoteknik, vattenledningar och markarbeten, ska vara färdigställda senast i december. Bana, el och tele ska projekteras med ett färdigställande våren 2013 när också byggstart är planerad.

Banan beräknas kunna tas i drift i slutet av 2014 då också nya spårvagnar ska tas i bruk. Lidingöbanan ska kopplas ihop med Spårväg City, och när allt är klart ska det bli möjligt att resa hela vägen från Gåshaga Brygga till centrala Stockholm utan byte. Dock ska möjligheten att byta färdväg till tunnelbana vid Ropsten finnas kvar.

Stockholmsregionen växer snabbast i Sverige, och prognoser pekar mot en befolkningsökning på en halv miljon fram till 2030 vilket gör satsningar på kollektivtrafiken viktig.

Grontmij är Europas tredje största teknikkonsult med nära 9000 anställda. Företaget är involverat i flera projekt som påminner om upprustningen av Lidingöbanan. Bland annat arbetar Grontmij Belgien med fyra parallella projekt för att förbättra och bygga ut spårvägar.

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter