Grontmij

Grontmij projektleder norsk biobränslesatsning

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2011 11:15 CEST

Grontmij erbjuder sin kompetens inom förnybar energi och kraftvärme till Eidsiva Bioenergi i Norge. Anläggningen i Gjövik blir ett av Norges största biobränsleeldade kraftvärmeverk och ersätter oljebaserad energi.

Grontmij har fått i uppdrag att delta i projektledningen i ett av Norges största biobränsleeldade kraftvärmverk. Kraftvärmeanläggningen i Gjövik kommer årligen att producera cirka 170 GWh ånga, el och fjärrvärme och ersätter oljebaserade anläggningar.

– För oss är det väldigt viktigt att satsa på förnybar energiproduktion, och nu har energipolitiken i Norge dessutom gjort det lönsammare att producera energi från biobränsle, säger John Marius Lynne, vd för Eidsiva Bioenergi.

Eidsiva Bioenergi är ett dotterbolag till Eidsiva Energi AS, som är den största energiproducenten i de skogrika länen Oppland och Hedmark, och anläggningen i Gjövik kommer att eldas med returträ och skogsflis. Grontmij har medverkat i förstudien som ledde fram till beslutet att bygga kraftvärmeverket.

– Grontmij fick uppdraget att projektleda processdelarna eftersom företaget kunde erbjuda bäst kompetens inom biobränsle och kraftvärme till ett konkurrenskraftigt pris. Generellt finns det stor kunskap inom bioenergi i Sverige och därför sökte vi aktivt bland svenska företag, säger John Marius Lynne.  

Kraftvärmeanläggningen beräknas att bidra till att stadens utsläpp av koldioxid minskar med drygt 30 procent. Dessutom säkrar verket energiförsörjningen för industri och näringsliv och för några hundra fjärrvärmekunder.

En unik del av uppdraget är att planera för en tre kilometer lång högtrycksångledning genom staden som ska försörja industrier med ånga, något som ställer höga krav på en driftsäker funktionalitet.

Eidsiva Bioenergi planerar en intensiv utbyggnad av biobränsleanläggningar de närmaste åren och Per-Anders Tauson, chef för division Energi & Elkraft på Grontmij, ser gärna fler norska samarbeten.

– Vi ser fram emot att få leda det här projektet eftersom vi har kunskap att dela med oss av till den norska energimarknaden när det gäller förnybar energi och fjärrvärme, säger Per-Anders Tauson.

Bland Grontmijs referensuppdrag finns bland annat kraftvärmeverk i Tidaholm, Skövde och Helsingborg, där kunderna är kommunala energibolag. Som projektledare i Gjövik ansvarar Grontmij för att förprojektera och handla upp anläggningen samt att säkerställa att den byggs enligt bästa möjliga teknik med så lite miljöpåverkan som möjligt. I ansvaret ligger också att säkra en effektiv driftsättning.

Uppdraget startade i maj och byggstarten är planerad till början av 2012. Verket är beräknat att tas i drift i början av 2014. Anläggningen är en investering på cirka 557 miljoner kronor för Eidsiva Bioenergi och Grontmijs del i uppdraget är ungefär 14 miljoner kronor.

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 11 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.