Grontmij

Grontmij sjösätter koncernstrategi 2010-2015

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 10:00 CET

Grontmij inleder året med att sjösätta en femårsstrategi för koncernen. Fokus ligger på lönsam tillväxt och ökad samverkan över landsgränserna genom att bolaget organiseras i tre verksamhetsgrenar. Ulf Palmblad har utsetts till Group Director för Transportation & Mobility som bl.a. omfattar bolagets tjänster inom infrastruktur. Samtidigt blir han styrelseordförande för största landet Holland och även Belgien.

Grontmij har genom både organisk tillväxt och förvärv utvecklats till ett av Europas största teknikkonsultbolag. Genom att gå från en geografisk indelning till tre gränsöverskridande verksamhetsgrenar skapas förutsättningar för ökat samarbete och kunskapsutbyte i koncernen. Grontmij står därmed väl rustat för att möta konsolideringen bland bolagets större Europeiska kunder, vilka i allt högre utsträckning eftersöker en professionell affärspartner som kan ta helhetsansvar för projekt som drivs i flera olika länder.

- Målsättningen är att koncernen ska dra full nytta av sin Europeiska styrkeposition genom både horisontell och vertikal samverkan över gränserna. Framgångarna med det svenska integrationsarbetet blir en viktig erfarenhet i arbetet, säger Ulf Palmblad.

I Sverige axlar Leif Bertilsson ansvaret som vd. Han kommer närmast från rollen som divisionschef och har ingått i den svenska ledningsgruppen sedan 2006.

- Sverige har utvecklats mycket starkt de senaste åren genom ett målmedvetet förändringsarbete. Jag kommer att fortsätta att utveckla vårt arbetssätt, vässa vårt kunderbjudande och driva på förnyelsen i branschen. Ökat samarbete i kunduppdragen med våra kollegor i Europa kommer att ges hög prioritet. Det gäller i synnerhet stora samhällsbyggnads- och energikunder, säger Leif Bertilsson.

Förändringarna träder i kraft under Q1. Mer information om den uppdaterade strategin, finansiella mål samt hur Grontmij aktivt ska arbeta för en hållbar utveckling finns i pressmeddelande från Grontmij NV.

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 11 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.