Grontmij

Grontmij tar fram nytt styrsystem till Korstaverkets kraftvärmeverk

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 07:00 CET

Sundsvall Energi har valt Grontmij som totalleverantör för bytet av styrsystem till Korstaverkets kraftvärmeverk. Det nya systemet ska stärka den fortsatta fjärrvärmeleveransen till Sundsvall Energis kunder.  

Grontmij som går in som totalleverantör tillsammans med Emerson Process Management, kommer att byta DCS-system (Distributed control system) på Korstaverkets krafvärmeverk och även modernisera turbinstyrningen med modern teknik.

I dag eldas kraftvärmeverket med olja och Grontmij kommer i ett första steg att bygga om styrsystemet enligt nuvarande förutsättningar. Sundsvall Energi har planer på att bygga om det oljeeldade kraftvärmeverket för eldning med biobränslen och Grontmij har fått förhandsrätt på att anpassa det nya styrsystemet vid en eventuell ombyggnad.

– Eftersom Korstaverket försörjer hela Sundsvall med fjärrvärme är det här ett väldigt viktigt uppdrag som ligger helt i linje med Grontmijs ambition att växa inom automation, säger Erik Molin, affärsenhetschef på Grontmij.

Grontmijs el- och automationsgrupp i södra Norrland kommer tillsammans med Emerson Process Managements kompetenser inom turbinstyrning och kontrollsystem att ansvara för leveransen. Emerson Process Management står för hårdvara och programmering, medan Grontmij utformar systemlösningen.

Arbetet med att skapa det nya styrsystemet påbörjas i år. Systemet beräknas vara i drift i oktober 2012. Det totala uppdraget, som inkluderar både ombyggnaden samt en eventuell anpassning av systemet till biobränsle, är värt drygt 15 miljoner kronor för Grontmijs del, och innebär ett funktionsansvar, vilket betyder att det löper vidare under två år efter driftsättning.

– Utvärderingen som gjordes i samband med upphandlingen visade att systemet är ekonomiskt och tekniskt sett bäst för oss. Det nya styrsystemet kommer att ge Korstaverkets kraftvärmeverk en fortsatt säker drift och ytterligare stärka fjärrvärmeleveransen till våra kunder, säger Fred-Lage Näslund, projektledare på Sundsvall Energi.

 

 

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 10 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.