Grontmij

Grontmij tecknar strategiskt viktigt ramavtal med Fortum

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 10:57 CEST

Grontmij har fått två års tilldelning på konsulttjänster inom alla kategorier hos energibolaget Fortum. En viktig milstolpe, då Grontmij vill växa i Stockholm och Norrland där Fortum är en stark aktör.

Grontmij har sedan många år tillbaka haft ramavtal med Fortum. I det nya tvåårsavtalet, som löper från april 2013 med option på 1 + 1 + 1 års förlängning, har man dock fått utökat förtroende med tilldelning inom samtliga tjänstekategorier.

– Vi besitter gedigen kompetens och bredd på energiområdet och har ett starkt fäste i framför allt södra Sverige, Linköping, Örebro, Sundsvall och Östersund. Vår långsiktiga plan har under de senaste två åren varit att utveckla vår verksamhet i Stockholmsregionen och Norrland, varför ett avtal med just Fortum som har sin hemmamarknad där är strategiskt viktigt för oss, säger Per-Anders Tauson, divisionschef för Energi & Elkraft på Grontmij Sverige.

Även för Grontmijkoncernen i stort är ramavtalet som tecknats i Sverige värdefullt.

– Att vi ökar våra leveranser till Fortum är jag övertygad om kommer att stärka vårt varumärke även på andra håll i Europa. Sett ur ett långsiktigt perspektiv tror jag därför att våra koncernkollegor kan dra nytta av vårt avtal, säger Per-Anders Tauson.

Grontmij är ett ledande europeiskt teknikkonsultföretag med expertis inom områdena energi, vägar & gator, järnväg & spårväg, hållbara byggnader och vatten. Vår grundprincip är ’Sustainability by Design’. Med den som ledstjärna hjälper vi våra kunder att utveckla ett hållbart samhälle. Grontmij grundades 1915 och är noterat på NYSE Euronext-börsen.