Grontmij

Grontmij undersöker barnens utemiljöer i Vellinge kommun

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 07:00 CET

På uppdrag av Vellinge kommun har Grontmijs landskapsarkitekt Jonas Jiborn gjort oannonserade besök på skolgårdar till alla kommunala och fristående förskolor och skolor. Resultatet ska användas som underlag i arbetet med att förbättra barnens utemiljöer.

– Det känns roligt och viktigt att man satsar på barnens miljö genom att göra en sådan här undersökning. Jag känner inte till någon annan kommun som har gjort en liknande inventering, men behovet finns nog överallt, säger Jonas Jiborn.

I uppdraget har Jonas Jiborn satt upp sju kategorier – säkerhet och trygghet, tillgänglighet, översikt, platsen, lekyta och styrd och fri lek. Utifrån dessa har han gjort en bedömning av varje skolgård och gett den grönt, gult eller orange betyg inom varje kategori. Grönt för god kvalitet, gult för mindre god och orange för låg kvalitet.

Undersökningen är en del av utbildningsförvaltningens interna kontrollarbete, berättar Eva Törnblom, utbildningsansvarig i Vellinge kommun.

– I år valde vi att titta på barns utemiljöer, eftersom de här miljöerna är minst lika viktiga som innemiljön. Vi har satt upp som krav att våra förskolor ska ha utökad uteverksamhet, och då är det viktigt att miljöerna är bra utformade, säger Eva Törnblom.

Prioriterar eftersatta miljöer
Utredningen med förslag på åtgärder har lämnats till Vellinge kommun. Eva Törnblom berättar att arbetet redan satt i gång, även om det fortfarande är oklart hur mycket politikerna kommer att satsa på åtgärder.

– Vi har mycket att se över, men måste prioritera de miljöer som är eftersatta. Utemiljöerna vid Tångvalla och Ängdala förskola håller just nu på att renoveras. I undersökningen kom det också fram att det är viktigt med bra belysning i utemiljöer för att barnen ska känna sig trygga, så vi ska satsa på ny belysning och att se över befintlig belysning.
 
Utrymme för fri lek är något som Jonas Jiborn tycker är viktigt men som han saknat på en del ställen, även om skolgårdarna överlag fått ett bra betyg. Rängbångens förskola utanför Höllviken är en av hans favoriter.

– Här finns en stor parklik miljö med lekbuskage och klätterträd som säkert är helt fantastisk för barnen, säger Jonas Jiborn.

Jonas Jiborn gör regelbundet säkerhetsbesiktningar av lekplatser och har till exempel utformat temalekplatser som Falsterboan och Trafiklekplatsen i kommunen.

– Anledningen till att vi valde att samarbeta med Grontmij är att vi haft goda erfarenheter av samverkan med Jonas Jiborn tidigare. Han har varit väldigt strukturerad i sitt arbetssätt i uppdraget, säger Eva Törnblom.

 

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 10 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.