Grums kommun

Grums kommun satsar på samverkan för ett ökat välbefinnande bland unga!

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2018 08:54 CEST

Hur kan vi samverka bättre för att öka välbefinnandet bland unga? I Grums kommun finns sedan en tid ett samarbete med Landstinget i Värmland. Samarbetet har stöd av SKL och syftet är att öka samverkan för att öka välmående i gruppen unga 16-29 år.

För att skapa en plattform för fortsatt arbete hölls 26 april en workshop på Gruvan i Grums. Ett 60-tal deltagare med olika bakgrund delades in i tio grupper. Detta för att hitta nya sätt att samverka och samordna resurser. På workshopen deltog präster, ideella föreningar, distriktsköterskor, personal från psykiatrin, biståndsbedömare, arbetsmarknadskonsulenter, fritidsföreståndare, rektorer, politiker från kommunfullmäktige, socialsekreterare, familjebehandlare, kuratorer från skolan och många fler.

Nästa steg
-Nu ska allt material från dagen sammanställas. Deltagarna övade och fick reflektera över hur de skulle kunna samverka kring olika scenarier. Resultatet av detta är något vi verkligen vill ta tillvara på framöver, säger Lotta Österlund-Jansson, socialchef på Grums kommun.

Jonas Stenberg från SKL presenterade den kartläggning som gjorts över Grums kommun, där kommunen ställdes mot andra kommuner i jämförbar storlek. Kartläggningen visade att Grums kommun har höga siffror vad gäller exempelvis psykisk ohälsa.

–Man ska komma ihåg att siffrorna ser i stort sett lika ut i jämförbara orter. Det handlar om procentenheter. Men det är bra att Grums kommun och Landstinget i Värmland tar problemen på allvar och man kan alltid bli bättre, säger Jonas Stenberg. Jag hoppas att de inspel vi får idag ska leda till en än mer detaljerad bild av läget och det är roligt att politiker från Grums visar intresse och deltar.


Under dagen fick grupperna olika frågor och scenarier att reflektera över, både enskilt och i grupp. Felicia Nilsson och Anna-Beata Ekström båda från Landstinget i Värmland guidade deltagarna genom dagen.

Grums kommun är en Vänerkommun vackert belägen i södra Värmland. Vi är en del av Karlstadsregionen och här bor cirka 9 000 invånare i och omkring orterna Grums, Borgvik, Värmskog, Segmon, Liljedal och Slottsbron.