Socialdepartementet

Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:46 CEST

Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 150 kronor till 180 konor nästa år. Det föreslår regeringen. Syftet är att förbättra för de föräldrar som har låg eller ingen inkomst.

I budgetpropositionen för 2004 föreslås även att regeringen skyndsamt ska överväga frågan om att inordna försäkringskassorna och RFV i en ny sammanhållen statlig myndighet.

– Försäkringskassorna har en nyckelroll i arbetet med att minska ohälsan i arbetslivet så att det nationella målet om halverad sjukfrånvaro kan uppnås till 2008. Därför är det viktigt att en förändring kan ske så snart som möjligt, säger Barn- och familjeminister Berit Andnor i en kommentar.

Refik Sener
Pressekreterare
08-405 33 72
070-335 33 72

Kristina Folkesson
Politiskt sakkunnig
08-405 13 80
070-573 31 15