Lärarnas Riksförbund

Grundskolan hyllas med ny antologi

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 10:40 CEST

Grundskolan fyller 50 år! Det firar Lärarnas Riksförbund med att tillsammans med Ekerlids förlag ge ut en antologi där lärare, kända politiker och forskare utifrån sina erfarenheter reflekterar över grundskolan – då, nu och i framtiden. Idag den 27 mars presenteras boken vid ett seminarium på Lärarnas Riksförbunds kansli i Stockholm.

Per Thullberg, tidigare generaldirektör för Skolverket, Lena Hjelm Wallén (S), tidigare utbildningsminister och Gustav Fridolin (MP) är några av skribenterna som bidrar till antologin ”Grundskolan 50 år – från folkskola till folkets skola”. Samtliga skribenter fokuserar på kunskap, oavsett politisk bakgrund eller profession, vilket kan ses som något av ett trendbrott i skoldebatten.

Rätt tänkt från början
Ambitionen med riksdagsbeslutet att införa en grundskola 1962, var att ge alla elever likvärdiga förutsättningar till kunskap.

– Grundskolan var och är rätt tänkt, men olika pedagogiska experiment sjösatta av olika politiker har ruckat på grundskolans kungstanke att alla elever ska ha samma chans, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i bokens förord. 

Fortsatt debatt om framtidens grundskola
Syftet med antologin är inte i första hand att minnas dåtidens grundskola utan att ha siktet inställt på framtiden. Med antologin vill Lärarnas Rikförbund bjuda in till en fortsatt debatt om hur vi vill att grundskolan ska fungera.

I boken medverkar Christer Isaksson, Per Thullberg, Lena Hjelm-Wallén, Hans Albin Larsson, Gunnar Wetterberg, Bo Sundblad, Metta Fjelkner,  Mikael Damberg, Gustav Fridolin, Lotta Edholm, Margareta Pålsson, Trevor Dolan, Lennart Grosin, Birgitta Andersson, Karl-Petter Thorwaldsson, Dag Jonsson, Larz Johansson, Tobias Krantz och Johan Ohlsson.

Sagt om grundskolan

”Själva motivet för kommunalt huvudmannaskap är lokal variation och skillnader i prioriteringar och utförande. Därför menar jag att grundskolan ska vara statlig.”
Per Tullberg

”Den allsidigt sammansatta klassen har varit utgångspunkt för skolreformerna alltsedan 1946. Dessvärre har den blivit allt svårare att leva upp till.”
Lena Hjelm Wallén

”Det går inte att ropa på fler civilingenjörer och blunda för lärarlönerna. Vem ska väcka lusten till matematiken?”
Gunnar Wetterberg

*Den svenska grundskolan firar femtio år i år. Lärarnas Riksförbund uppmärksammar jubiléet genom boken ”Grundskolan 50 år – från folkskola till folkets skola” (Ekerlids), som presenteras i dag.

Se seminariet på webb-tv här.

Läs mer om boken här.

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.