Miljöpartiet de gröna

Grundskolan ska vara avgiftsfri för alla elever

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:40 CEST

Krav från Mikaela Valtersson (mp) i riksdagsmotion:

GRUNDSKOLAN SKA VARA AVGIFTSFRI FÖR ALLA ELEVER

Mikaela Valtersson (mp), riksdagsledamot i utbildningsutskottet har lämnat in en motion med uppmaningen att skolorna ska följa skollagen.

- Grundskolan i Sverige ska vara avgiftsfri för alla elever. Det är en viktig grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle som vill ge alla lika möjligheter till kunskap och utveckling, säger Mikaela Valtersson.

En undersökning som Majblommans riksförbund har gjort visar att Sveriges kommuner ofta tar ut avgifter för olika aktiviteter i grundskolan. Det kan handla om studiebesök, klassresor eller utflykter. Ungefär 150 000 barn lever i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige enligt socialdepartementet.

- Det är helt orimligt att svenska skolan ska förstärka ett utanförskap genom att ta ut avgifter för elever i strid med skollagen säger Mikaela Valtersson.

- Regeringen måste ta frågan på allvar och se över hur kommunerna sköter detta och förtydliga lagstiftningen så att ingen tvekan kan gälla om avgifter i grundskolan.

Kontakt: Mikaela Valtersson, 070-212 91 77
Mattias Bengtsson, politisk sekreterare, 0736-27 53 83