Region Blekinge

Grundstötningen utanför Norge ställer krav på svensk oljeberedskap

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 14:48 CET

Viktigt att rätt prioriteringar görs för att rädda den svenska skärgården!

Sent i gårkväll gick lastfartyget Godafoss på grund utanför Hvaler i Norge, cirka fem nautiska mil norr om den svenska gränsen. Fartygets bränsletankar läcker bränsleolja som riskerar att nå den svenska kusten. Olyckan aktualiserar Sveriges oljeskyddsberedskap på land och vikten av att alla kustkommuner har uppdaterade och inövade oljeskyddsplaner.

– Det akuta oljehotet mot västkusten kan reduceras kraftigt om kommunerna i regionen har inövade och aktuella oljeskyddsplaner. Det ger samordning och möjlighet till rätt prioriteringar om oljan skulle driva in mot land, säger Olof Lindén, professor på World Maritime University och expert inom det internationella sjösäkerhetsprojektet Baltic Master II.

Oljeutsläpp kan få svåra följder för den region som drabbas, med miljökonsekvenser för natur och djurliv samt sociala och ekonomiska konsekvenser genom att bland annat fiskenäring och turism drabbas.

EU-Projektet Baltic Master II arbetar därför sedan ett flertal år tillbaka med kommuner och regioner runt Östersjön för att ta fram nya eller uppdatera befintliga oljeskyddsplaner. Idag varierar kustkommunernas nivåer av oljeberedskap för att kunna möta större oljeutsläpp.

– När olja från ett fartyg väl är på drift mot kusten är det för sent att börja prioritera. Om man ska ha en chans att på ett meningsfullt sätt hantera situationen måste det finnas en plan som har övats in tillsammans med alla organisationer som har ansvar vid oljeutsläpp. Vårt arbete ska ge förutsättningar för att de planerna finns i alla kustkommuner och är inövade, säger Olof Lindén.

Fokus i projektet ligger på det känsliga Östersjöområdet där det årligen transporteras 250 miljoner ton olja, och fyra fallstudier för olika geografiska regioner håller på att tas fram. Arbetet kring oljeskyddsplanerna ska resultera i ett grundpaket som kan spridas till Sveriges samtliga kustkommuner och ligga till grund för deras uppdaterade oljeskyddsplaner och samordning.

För mer information, kontakta:

Magnus von Schenck, projektledare Baltic Master II, Tele: 0766-36 29 63

Professor Olof Lindén, World Maritime University, (WMU), 040- 35 63 30 


Baltic Master II är ett flaggskeppsprojekt inom EU:s Östersjöstrategi, som samlar länderna runt Östersjön. Projektet syftar till att förbättra sjösäkerheten genom att förena lokala och regionala perspektiv och samarbeta över gränserna. Projektet arbetar med att öka förmågan att från land ta hand om oljeutsläpp såväl som att arbeta för att förebygga föroreningar från sjöfarten. Läs mer på http://www.balticmaster.org