Folkpartiet

Gruppförsäkringar olyckligt stickspår i sjukförsäkringskrisen

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 14:39 CEST

- Regeringen har i flera år varit valhänt och saktfärdig med att åtgärda krisen kring sjukförsäkringen. Därför har det nu kommit krav från LO och Svenskt Näringsliv på att ersätta en försäkring för alla arbetande med gruppförsäkringar. Men i sådana kan de som inte passar in i kollektiven bli lämnade utanför.

Det säger Bo Könberg, folkpartiets gruppledare i riksdagen, när det visat sig att både Svenskt Näringsliv och LO är inställda på att förhandla om en privat sjukförsäkring kontrollerad av arbetsmarknadens parter.

- En risk med dessa planer är att de medverkar till nya dröjsmål med att få vård och försäkringskassa att arbeta bättre tillsammans. I stället för att ta itu med det som gör sjukskrivningar onödigt långa kan det bli en ny fixering vid ändrad organisation och annan bokföring av de höga kostnaderna. Detta är ett stickspår i sjukförsäkringsfrågan.

Det som ska angripas är orsaker till att människor får vänta på behandling och att de blir sjukskrivna länge utan att få rehabilitering eller vård:
· Sjukförsäkringen ska innehålla en rehabiliteringsgaranti, knuten till att både sjukskrivning och rehabiliteringsbehov prövas av en annan läkare än den som först sjukskrev.
· Sjukförsäkringspengar ska kunna användas i sjukvården i en samverkan mellan försäkringskassa och landsting för att få bort onödiga väntetider och förebygga långtidssjukskrivning.
· I sjukvården ska husläkaren ha en central roll och kunna arbeta mer för att förebygga sjukdom och undvika onödigt långa sjuktider.

- En annan risk med att arbetsmarknadsparter vill ta över socialförsäkringar är att sådana organisationer bara företräder de välorganiserade. Funktionshindrade, ensamföretagare och många andra som inte passar in i de stora kollektiven kan lätt komma i kläm om försäkringarna ska styras av organisationers gruppintressen.

- Regeringen riskerar att bryta sönder socialförsäkringarna - med sina förslag om att börja ta bort delar av sjukförsäkringen och ersätta den med mer sjuklön från arbetsgivare. Det som nu börjar utspelas mellan Svenskt Näringsliv och LO kan vara början på en sådan utveckling, och den är regeringen i så fall medskyldig till, säger Bo Könberg (fp).

Bild på Bo Könberg för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/BoKoenberg.htm

Niki Westerberg, Pressekreterare (fp)
070 - 937 15 25 niki.westerberg@riksdagen.se