SalusAnsvar AB

Grupplivavtal med Civilingenjörsförbundet

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2003 10:00 CET

SalusAnsvar har i dag slutit ett grupplivavtal med
Civilingenjörsförbundet. Avtalet innebär att förbundets drygt 95 000
medlemmar erbjuds att teckna grupplivförsäkring hos SalusAnsvar.

Avtalet omfattar barn-, liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Sedan
tidigare erbjuder Civilingenjörsförbundet sina medlemmar kollektiv
inkomstförsäkring, banktjänster samt företagsförsäkring i samarbete med
SalusAnsvar.

- Vårt utökade samarbete med SACO:s största förbund,
Civilingenjörsförbundet, ser jag som ett kvitto på att vi har levererat
inom våra andra samarbetsområden, säger Carl-Viggo Östlund,
styrelseordförande i SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag.

I dag har cirka 15 000 av Civilingenjörsförbundets medlemmar någon form
av gruppförsäkring.

- Vi har sett över försäkringsmarknaden för att hitta en bra
leverantör av gruppförsäkringar. Valet av försäkringsgivare föll på
SalusAnsvar som vi har erfarenhet av sedan tidigare, bland annat i
samarbetet med vår inkomstförsäkring, säger Richard Malmborg,
förbundsdirektör på Civilingenjörsförbundet.

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Olle Anderson, chef organisationskontakt, 08-55 54 51 95, 0709-11 61 95
Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag ägs till 100 % av
Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar, bolaget drivs enligt ömsesidiga
principer och står under Finansinspektionens tillsyn.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft
genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde
hos deras medlemmar.