Billerud AB

Gruvöns utvecklingschef utnämnd till adjungerad professor i pappersteknik

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 10:54 CEST

Lennart Stolpe, utvecklingschef på Gruvöns bruk, har utnämnts till adjungerad professor i pappersteknik vid Karlstad universitet. Han kommer att ägna en del av sin arbetstid åt undervisning och forskarhandledning vid universitetet

-Det är mycket värdefullt med nära kontakter mellan Billerud och universitetet och vi har höga förväntningar på vad det fördjupade samarbetet kommer att innebära, säger Bert Östlund, VD och koncernchef i Billerud.

Karlstads universitet erbjuder omkring 50 utbildningsprogram och 750 kurser. Drygt 1 100 personer är anställda vid universitetet. Forskningen vid Karlstads universitet är en viktig bas för grundutbildningen och utgör kärnan i
forskarutbildningen.Inom det skogsindustriella forskningsprogrammet fokuserar forskarna på massa, papper, ytbehandling och tryckning. Men energiteknik, styr- och reglerteknik samt materialteknik ingår också.
Bland annat studeras hur papper och förpackningar kan behandlas för att bli så starka som möjligt. Forskningen bidrar till att skapa hållbarare förpackningar som både har en bra tryckyta och går att återvinna samt att utveckla nya användningsområden för pappersbaserade förpackningar.

Stockholm den 19 maj 2004
Billerud AB (publ)


Bert Östlund
VD och koncernchef


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Stolpe, Utvecklingschef på Gruvöns bruk, 0555 414 12