ARV, AKTION RÄDDA VÄTTERN

Gruvor kräver ny kunskap - Svenska experter på seminarium i Gränna

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 10:03 CET

Fredagen den 28/2 och lördagen den 1/3 hålls två gruvseminarier på kulturgården i Gränna. Bland föreläsarna märks flera av landets experter inom områden som rör mineralutvinning. Det är ett flertal organisationer som står bakom arrangemanget som syftar till att ge grundläggande kunskaper om svensk mineralpolitik i vid bemärkelse och risker med mineralutvinning.
- Den planerade gruvan i Norra Kärr utanför Gränna gör att behovet av ökad kunskap lokalt är stor säger Johan Elwing Aktionsgruppen Rädda Vättern, en av arrangörerna.

Seminariets två delar
Fredagen den 28/2 är endast öppen för politiker och tjänstemän på kommuner och länsstyrelser.
– Vi vill ge dem möjlighet att i lugn och ro och utan att behöva ställas mot väggen få lyssna på några av Sveriges kunnigaste vetenskapsmän och gruvdebattörer säger Helena Hillar, Naturskyddsföreningen. Föredragande är också Arne Müller, journalist och författare till boken ”Smutsiga miljarder”.

Lördagen den 1/3 startar programmet kl 13.00. Dagen fylls av samma föredragshållare som denna dag talar på ett öppet (och kostnadsfritt) möte.

Föreläsare

Olle Holmstrand, professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik vid Chalmers i Göteborg och engagerad i Naturskyddsföreningens nationella arbete med gruvor och mineralutvinning..

Arne Müller, journalist och författare till boken ”Smutsiga miljarder”. Arne är en flitigt anlitad föreläsare bland Länsstyrelserna i norra Sverige och mycket uppskattad för sin både breda och djupa kunskap om gruvors miljö- och samhällsmässiga inverkan. http://www.xn--skramiljn-v2a9r.nu/index.php?op=ViewArticle&articleId=197&blogId=1  

Rolf Hallberg, professor emeritus i mikrobiell geokemi vid Stockholms Universitet, medlem av Svenska Vetenskapsakademien. Rolf har ägnat stor del av sin forskning åt Östersjön och är väl insatt i de senaste forskningsrönen gällande Vättern och de speciella bottenförhållanden som råder i Vättern.

Nils Johansson, doktorand vid Linköpings universitet avdelningen för industriell miljöteknik.

Har nyligen presenterat ny forskning som bland annat visar på obalansen i statliga stöd till mineralutvinning respektive återvinningsindustrin. http://www.iei.liu.se/envtech/om-oss/nils-johansson?l=sv

Eva-Lotta Thunqvist, lektor på Kungliga Tekniska Högskolan, enheten för systemsäkerhet och organisation kommer att tala om risker förknippade med gruvdammar.


Arrangörer

Bakom arrangemanget står en rad organisationer; ARV – Aktionsgruppen Rädda Vättern, Gränna Skogsgrupp, Naturskyddsföreningens olika kretsar och länsförbund runt Vättern, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Upplev Omberg, Visingsö näringsliv, Visingsörådet och Världsnaturfonden WWF.

Utbildningsradion kommer att närvara och filma för senare visning i Kunskapskanalen

Bakgrund

Planerna på en gruva vid Norra Kärr strax norr om Gränna har väckt känslor och reaktioner. Men frågan har också visat behovet av kunskap om vad en gruvetablering för med sig inte bara ur miljöhänseende utan också socialt och ekonomiskt för närsamhället.

. Seminariet har tack vare sin sammansättning av föreläsare väckt intresse ända upp i Norrbotten.
På seminariet kommer helt nya forskningsrön att presenteras om Vättern och gruvnäringen.

-Vi är inte ute efter en ensidig verklighetsbeskrivning. Istället behövs en samhällsdebatt som bygger på en neutral betraktelse av hur vi på ett hållbart sätt kan tillgodose samhällets behov av mineraler utan att riskera vatten och miljö. Säger Johan Elwing, talesperson för ARV.

Länsstyrelserna som ska göra miljöprövningen av den tilltänkta verksamheten står inför en av de absolut största, om inte den största, tillståndsprövningen under överskådlig tid när det gäller  yta och omfattning. Det handlar om många hundra hektar mark som ska bli sandmagasin och gruvdammar i ett område med värdefull natur och där det nu bedrivs jord- och skogsbruk. Det kommer att kräva stora resurser och nya kunskaper från Länsstyrelser och kommuner för att på ett bra sätt kunna överblicka ett gruvprojekts fulla omfattning.

- Vi är oroliga både för riskerna med läckage men också för den stora påverkan på landskapet. Den totala omfattningen av gruvverksamheten överstiger ytmässigt de största naturreservaten inom biosfärområde Östra Vätterbranterna. De 14 senaste naturreservaten här upptar sammantaget mindre area än vad gruvan planeras att göra säger Claes Hellsten, Gränna Skogsgrupp.

-Det vi har sett hittills är att branschen själv har väldigt lite intresse av att lägga fram alla fakta kring gruvetableringar. Man väljer att lägga fram vissa fakta och att bortse från sådant som kan verka negativt. Därför saknas idag en hel del kunskap om gruvors faktiska miljöpåverkan, och deras faktiska samhällsekonomiska och sociala påverkan.

Kontakt

Helena Hillar, Naturskyddsföreningen: 070-343 96 72   helena.hillar@gmail.com

Johan Elwing, ARV: 0703-47 47 37  johan.elwing@telia.com

Claes Hellsten, Gränna Skogsgrupp: 036 – 10 23 34 claes.hellsten@bredband.net ARV (Aktion Rädda Vättern) är en ideell förening, icke religiös och politiskt obunden, vars syfte är att skydda och bevara ekosystemet Vättern, land och sjö, nu och för framtida generationer mot all form av miljöförstöring. Vättern är en dricksvattentäkt för ca 250 000 människor och därigenom en vital resurs för folkhälsan i regionen, detta slår ARV vakt om. Vättern är ett ARV som vi som lever här har ett ansvar att förvalta för kommande generationer.

ARV startades 2011 som en reaktion på försvarsmaktens planer på utökad övningsverksamhet i och vid Vättern. Snart stod det klart att det även fanns planer på gruvor i och vid Vättern, verksamheter som kan utgöra ett direkt hot mot Vättern och Vätterns vatten. ARV finns representerat i princip på alla orter runt Vättern och har på kort tid etablerat sig som en stark folkrörelse i regionen.

http://aktionraddavattern.eu/om-radda-vattern/
https://www.facebook.com/RaddaVattern?ref=hl