Fjärde Världen

Gruvor, vatten och våld. Berättelser och filmer om ursprungsfolken och miljöhoten

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 20:30 CEST

PRESSMEDDELANDE

Gruvor, vatten och våld. Berättelser och filmer om ursprungsfolken och miljöhoten

Offentligt möte i Uppsala lördagen den 31 augusti.

Tid: kl 13 - 17.15

Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6 b, Uppsala www.slottsbio.com

Ursprungsfolken och miljöhoten – ämnet har vi valt för att utifrån exempel belysa just de frågorna ur några olika vinklar. Och lite mer djupgående. Mötet arrangeras av Föreningen Fjärde Världen www.f4world.org  i samarbete med Afars Vänner www.afarfriends.org  och Urbergsgruppen www.urbergsgruppen.se

Vi kommer att ha flera personer som berättar om miljöproblematiken i förhållande till ursprungsfolksfrågorna. Ämnet för mötet är ju mycket brett. En del handlar om gruvor, men inte enbart om gruvor.

Föreningen Fjärde Världens ordförande Ann-Kristin Håkansson, som är same, kommer att berätta om miljöhoten mot ursprungsfolken internationellt. En styrelseledamot i Fjärde Världen, Hamad Issa, som själv tillhör afarerna, ett nomadiserande folk på Afrikas Horn kommer att belysa deras miljösituation. Carmen Blanco Valer, lärare på Färnebo folkhögskola kommer att berätta om gruvproblematiken i Anderna.

Bengt G Karlsson, socialantropolog, har i sin forskning främst behandlat frågor rörande ursprungsfolk, naturresurser och etniska konflikter i Indien. Senast har han på plats fokuserat på vattenkraft och våld i nordöstra Indien, i ett Sida-finansierat projekt som behandlar konflikter runt den omfattande utbyggnaden av vattenkraft som pågår i flera av delstaterna i nordöstra Indien.

Det kommer följaktligen att bli ett möte med exempel från olika delar av världen:

- Sameland: Tor Lundberg Tuorda från Urbergsgruppen.
- Afrika, afarerna: Hamad Issa, Afars Vänner och Fjärde Världen
- Indien: Bengt G Karlsson, socialantropolog
- Internationellt: Ann-Kristin Håkansson, ordförande, Föreningen Fjärde Världen
- Anderna: Carmen Blanco-Valer, lärare på Färnebo folkhögskola

Med flera inslag, både filmer och berättelser.

Kaffe och te och smörgåsar kommer att finnas.

 Information:

Henrik Persson

Föreningen Fjärde Världen
073-667 64 39

__________________________ www.f4world.org 

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org
Pren/medl; 220:-  pg 479 54 91-2