Statens Skolinspektion

Gryningeskolan i Botkyrka har rättat till bristerna

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:16 CET

Gryningeskolan har vidtagit sådana åtgärder att bristerna i verksamheten har rättats till eller är på väg att rättas till. Skolan uppfyller därmed kraven för fristående grundskola och har fortsatt rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Det konstaterar Skolinspektionen som följt upp skolans verksamhet efter sin tidigare kritik mot skolan.

Gryningeskolan är en fristående grundskola med i dag cirka 60 elever i årskurs 1-4 och ligger i Botkyrka kommun. Skolan startade sin verksamhet höstterminen 2008. I mars 2009 besökte Skolinspektionen skolan som en del i en ny ordning där nystartade fristående skolor besöks redan under första året för att fånga upp eventuella problem. Skolinspektionen beslutade att omedelbart starta en tillsyn av skolan. Tillsynen presenterades i september och visade ett stort antal brister. Skolinspektionen krävde då att Gryningeskolan omedelbart skulle åtgärda bristerna.

Skolinspektionen har nu följt upp skolans verksamhet och konstaterar att skolan vidtagit sådana åtgärder att bristerna i verksamheten har avhjälpts eller kommer att kunna avhjälpas genom de insatser som planerats. Skolan uppfyller därmed kraven för fristående grundskola och har fortsatt rätt till bidrag från elevernas hemkommuner.

Skolinspektionen förutsätter att Gryningeskolan kommer att fortsätta arbeta enligt den åtgärdsplan som skolan tagit fram. Skolinspektionen kommer att göra ett uppföljande tillsynsbesök våren 2010.

Gryningeskolan bedriver förskoleklass som man inte har tillstånd för. En ansökan lämnades till Skolinspektionen in i april 2009 och har ännu inte beslutats.

Skolan har en konfessionell inriktning med islamisk profil. Ingen av de brister som Skolinspektionen pekat på i den tidigare tillsynen rörde undervisningens allsidighet och saklighet.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut och rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/gryningedecember2009


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se
Presskontakt

Carina Larsson,

pressekreterare,

08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se

För information

Bertil Karlhager,
enhetschef,
08-586 080 62