GS

GS ordförande Per-Olof Sjöö kommenterar regeringens budget: En gemensam LO-kassa bör snarast lyftas upp på dagordningen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:25 CEST

Regeringen har i budgetpropositionen bestämt sig för att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Frågan är inte längre om det ska göras utan när och hur. Försäkringens utformning ska utredas av den redan tillsatta parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
Helt klart är att det inte handlar om förbättringar av A-kassan. Det enda besked som lämnas är att det redan idag stenhårda kontroll- och sanktionssystemet behöver bli effektivare. Syftet är att öka drivkrafterna för arbetslösa att söka jobb. Piskan ska vina, alltså.

Det är föga sannolikt att dagens djupt orättvisa finansiering, där ökad arbetslöshetsrisk ger högre avgift, försvinner. Detta har varit den drivande kraften i regeringens nedmontering av A-kassan.

Slutsatsen är att man har gjort en frivillig försäkring urusel. Människor som lämnat försäkringen ska nu tvingas tillbaka i ett obligatoriskt system.

– Det är dags för LO:s medlemsförbund att tänka snabbt och göra rätt. Den gamla idén om en gemensam LO-kassa bör snarast lyftas upp på dagordningen. Vi bör även bjuda in TCO och SACO till diskussioner om hur svensk fackföreningsrörelse kan agera gemensamt till stöd för en solidarisk arbetslöshetsförsäkring, säger Per-Olof Sjöö.
För mer information kontakta:
Anette Vahlne, kommunikationschef 070 226 97 49

GS består av före detta Skogs- och Träfacket samt Grafiska Fackförbundet Mediafacket som har gått samman till en kraftfull aktör med över 65 000 medlemmar.