Göteborgs universitet

GU stödjer upprop om Open Access

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 11:04 CET

GU:s rektor Pam Fredman har undertecknat en petition till den europeiska kommissionen om fri tillgång till offentligt stödd forskning

SPARC, JISC, SURF, Tyska vetenskapsrådet med flera står bakom den petition som uppmanar EU-kommissionen att ta ett tydligt ställningstagande för fri tillgång till offentligt stödd forskning.
Hittills har fler än 15000 signerat uppropet och glädjande nog är GU nu en av de undertecknande organisationerna!
SUHF:s styrelse beslutade vid sitt senaste sammanträde att underteckna petitionen till europeiska kommissionen.
Läs petitionen http://www.ec-petition.eu/index.php?p=index

Även det europeiska forskningsrådet tar ställning för Open Access och rekommenderar i en rapport kommissionen att besluta om att tillhandahålla alla elektroniska publikationer genom open access senast sex månader efter publicering. Läs rapporten pdf http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf