Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Gudrun bakom dramatisk ökning av rundvirke i hamnarna

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:00 CEST

Inrikes transporter av rundvirke med fartyg ökade med 3 600 procent under det andra kvartalet 2005 i jämförelse med motsvarande kvartal 2004. Det visar en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av SIKA.

De inrikes transporterna av rundvirke ökade från 20 000 ton till 741 000 ton och svarade därmed för 22 procent av de totala inrikes transporterna med fartyg. Ökningen av rundvirke i hamnarna är en följd av stormen ”Gudrun”, som drabbade södra Sverige natten till den nionde januari. Under stormen blåste skog, motsvarande nästan en hel årsavverkning i landet, omkull. Jättersön utanför Mönsterås var den hamn som hanterade den största mängden rundvirke, följd av Skutskär och Halmstad.

Totalt hanterades 45 miljoner ton gods i svenska hamnar under det andra kvartalet 2005. Det är en ökning med 7 procent i jämförelse med motsvarande kvartal år 2004. Utrikestrafiken svarade för 38,5 miljoner ton eller 85 procent av den totala godshanteringen.

Av de svenska hamnarna hanterade Göteborgs hamn den största mängden gods, 9,3 miljoner ton, vilket motsvarar 21 procent av den totalt hanterade godsmängden. Tabell över de 25 största hamnarna efter hanterad godsmängd finns på sidan 2 i bifogade pdf-dokument.

Under andra kvartalet 2005 reste 7,5 miljoner passagerare med fartyg till och från Sverige. Antalet inresta passagerare i utrikes passagerartrafik var 3,8 miljoner. Av dessa kom 47 procent från danska hamnar, 30 procent från finska hamnar och 8 procent från tyska hamnar.

Uppgifterna är hämtade från rapporten SIKA Statistik 2005:10 Utrikes och inrikes trafik med fartyg, andra kvartalet 2005, som finns tillgänglig på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB Margareta Södergren, telefon: 019-176302, margareta.sodergren@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.