Praktiska

Gudrun Schyman föreläser om jämställdhet för gymnasieungdomar på Orust Praktiska Gymnasium

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 10:23 CET

Gudrun Schyman ger föreläsning för ungdomar på Orust Praktiska Gymnasium torsdagen den 18 november klockan 10.00-12.00 då skolan har "Tema Genus". Syftet med temadagarna är att väcka eftertanke och diskussion hos eleverna om hur vi kan få ett samhälle där alla människor är lika mycket värda och har samma förutsättningar för att leva det liv som de själva vill.

- Målet med temadagarna är att verkligen belysa genusfrågor och få elever och lärare att reflektera kring dessa frågor och hur man i arbetslivet och som samhällsmedborgare verkligen föregår med gott exempel och säger ifrån om man ser orättvisor förekomma, säger Peter Johannesson som är projektledare för "Tema Genus".

Gudrun Schymans föreläsning kommer att fokuseras till frågor som rör patriarkala samhällsstrukturer och jämställdhet, och det kommer även att finnas utrymme för att svara på frågor från eleverna. Inbjudna till föreläsningen är också Kungälvs Praktiska Gymnasium, Uddevalla Praktiska Gymnasium samt samhällsföreningen på Ellös.

"Tema genus" inleds på onsdagen med att RFSL Trestad kommer och föreläser om HBT-frågor och heteronormen. På eftermiddagen kommer eleverna att genomföra ett rollspel som heter "Ett litet steg".

Torsdagen är vigd åt Gudrun Schymans besök med efterföljande diskussion.

På fredagen kommer det två representanter från "Jämt i skolan". De håller i workshops och rollspel med eleverna där de fokuserar på att få elever att reflektera över hur det känns att ha olika förutsättningar i livet samt att belysa vad man skulle tjäna på att ha ett jämställt samhälle.

Arbetet med "Tema genus" är en del i Orust Praktiska Gymnasiums likabehandlingsplan.

Kontakt:

Peter Johannesson, Projektledare "Tema genus"

0304 508 05

0768 63 82 40

peter.johannesson@praktiska.se

 

ORUST PRAKTISKA GYMNASIUM

Glimsåsvägen 11

474 32 Ellös

Baggium AB har idag tre dotterbolag; Baggium Utbildning AB med 52 skolor, Baggium Vård & Behandling AB med 14 enheter samt Baggium ByggSoft AB med två enheter. Baggium omsätter idag runt 660 miljoner kronor och har ca 650 anställda. Huvudkontoret finns i Kållered, Göteborg. Våra enheter finns runt om ilandet i hela landet.