Feministiskt Perspektiv

Gudrun Schyman ger 10 förslag till regeringen

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2015 09:19 CET

2015 har varit ett politiskt omvälvande år. Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman ser flera orsaker till det rådande läget.

– Krisen består i att vi inte förnyat och utvecklat demokratin i tillräckligt hög utsträckning, säger hon i en stor nyårsintervju med Feministiskt perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt – och lämnar 10 förslag till världens första feministiska regering.

Parlamentariska kriser, en omritad partipolitisk karta och en omvärld som inte lämnar någon oberörd. Gudrun Schyman betygsätter regeringens feminism, pekar på ökande klassklyftor och försvagade sociala skyddsnät som en del i den polarisering som nu pågår i hela Europa och beskriver hur land efter land i korthuset EU ”backar in i det nationalistiska båset”. Hon kallar regeringens hantering av asylfrågan en skandal, men ser inga skäl att överskatta den havererade Decemberöverenskommelsen.

Anna-Klara BrattVar femte man skulle rösta på SD enligt SCB:s stora väljarbarometer. Vad är det för kris vi ser enligt dig? En politisk kris, en demokratisk kris? En nationernas kris? En manlighetens kris?

– Alltihop! Globalisering och alltmer av överstatligt agerande har satt tilltron till samhällets institutioner på spel. Europasamarbetet har för många länders medborgare inneburit en brutal ekonomisk utpressning och i spåren av det ser vi ökande klassklyftor samtidigt som de sociala skyddsnäten försvagas. I land efter land ser vi en ökad polarisering.

– Kombinationen svagt parlamentariskt läge och svagt ledarskap ger en rädsla som färgar orden. När politiken drivs av rädsla och panik reduceras demokratin till diktat. Sällan har väl en regering gått så i otakt med folket som den nuvarande. 

>Läs hela artikeln och de 10 förslagen

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Feministiskt Perspektiv 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm  

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se