Utbildningsdepartementet

Gudrun Schyman och Bengt Westerberg debatterar jämställdhet i högskolan

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:41 CEST

Den 20 oktober anordnar Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) sin slutkonferens En akademi i tiden - ökad jämställdhet på universitet och högskolor?

Konferensen äger rum  på Piperska muren, Scheelegatan 14 i Stockholm.

Under förmiddagen presenteras bl.a. resultaten av två färska undersökningar. Den ena, som fil. dr Birgitta Jordansson och professor Agnes Wold ansvarar för, rör jämställdheten i regeringens strategiska forskningssatsningar. Den andra rör rekryteringen till Chalmers tekniska högskola. Under eftermiddagen blir det diskussion och debatt om fallgropar och vägar framåt i arbetet mot en jämställd högskola. I panelen finns bl.a. Gudrun Schyman, Bengt Westerberg, Stockholms universitets rektor Kåre Bremer samt DJ:s ordförande Pia Sandvik Wiklund. Utrymme kommer att finnas för inspel till DJ:s betänkande som ska lämnas till regeringen den 1 januari 2011.

Kontakt:
Linda Österberg
Utredningssekreterare
08-4053367
070-2508813

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Dir. 2009:7 Delegation för jämställdhet i högskolan (http://www.regeringen.se/sb/d/11360/a/120104)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Detaljerat program på webbplatsen för Delegationen för jämställdhet i högskolan (http://www.jamstalldhetiskolan.se/Bazment/dj/sv/kalendarium.aspx )