Vänsterpartiet

Gudrun Schyman: Skolan måste ge kunskaper om könsmaktordningen

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2004 00:00 CEST

- Kunskapen om könsmaktordningen verkar inte finnas närvarande i skolans undervisning. I skolans värld verkar kunskapen om den i särklass mäktigaste maktordningen vi känner ha reducerats till en fråga om attityder och förhållningssätt!

Det säger Gudrun Schyman, riksdagsledamot (v), i en interpellation till utbildningsminister Thomas Östros. I interpellationen pekar Schyman på att skolans olika styrdokument säger att skolan ska motverka könsmaktordningen. Trots detta verkar de flesta initiativ till temadagar och föreläsningar komma från eleverna själva.

- Jag har mött många elever som framfört krav på kunskaper om löneskillnaderna mellan män och kvinnor, om mäns våld mot kvinnor, om könsstereotypa livsval - dvs om könsmaktordningen. Men sällan har jag märkt att rektorn eller lärarna själva tagit initiativet, säger Gudrun Schyman.

- Risken för att skolan i själva verket förstärker den förhärskande maktordningen är uppenbar. Vilka initiativ tänker utbildningsministern vidta för att unga människor sak få en tillräcklig kunskapsgrund för att förstå det omgivande samhällets maktstruktur, som grund för deras eget identitetsskapande? undrar Gudrun Schyman i interpellationen.

För mer information:
Gudrun Schyman: 070-343 95 92
Birger Östberg, pressekreterare: 070-234 64 84