Dialogos Förlag

Guds nya barnbarn

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 10:30 CEST

Omslag till Guds nya barn

Guds nya barnbarn. Att växa upp i kontroversiella religiösa grupper

Hur är det att vara barn och växa upp i en religiös minoritetsgrupp som Hare Krishna, Scientologi-kyrkan, Jehovas Vittnen, Knutby Filadelfia, Plymouth-bröderna, Enighetskyrkan eller Guds Barn/Familjen?

Boken bygger framför allt på ett 70-tal intervjuer med såväl vuxna som barn som vuxit upp i dessa grupper, samt på intervjuer med ett 20-tal föräldrar. Fältobservationer och textstudier av gruppernas material kring barn och barnuppfostran ingår också. Livsvillkoren för barnen kan vara mycket olika, bland annat för att de olika religiösa grupperna har olika ideologier och syn på barnuppfostran. Individuella omständigheter inom olika familjer, fas i gruppens utveckling samt samhällets gensvar och reaktioner på gruppen ifråga påverkar också barnens villkor. Boken diskuterar teman som socialisation, identitet, avhopp och skolgång, men tar också upp farhågor kring auktoritär uppfostran, isolering från samhället, separationer mellan föräldrar och barn, och bristande omsorg vad gäller mat och hälsa.

Författarna är professor i religionsvetenskap Liselotte Frisk, Högskolan Dalarna, fil. dr Peter Åkerbäck, Stockholms universitet, och doktorand Sanja Nilsson, Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet.

Frågor/intervjuer: kontakta Liselotte Frisk tfn 070 352 49 01, lfi@du.se, Sanja Nilsson tfn 070 719 41 20 och Peter Åkerbäck 073 856 70 17

Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, tfn 08-15 46 97 eller 0730-49 77 25, e-post jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

Guds nya barnbarn
Att växa upp i kontroversiella religiösa grupper
Liselotte Frisk, Sanja Nilsson, Peter Åkerbäck
Dialogos FörlagISBN 978-91-7504-327-2
323 sidor

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.