FORES

Guide till FN:s klimatmöte i Cancun lanserad

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 15:42 CET

Med en månad kvar till FN:s klimatmöte i Cancun lanserar tankesmedjan FORES en guide till förhandlingarna. Förutom en redogörelse för var parterna står inför COP16 ges en analys av vilka nyckelfrågor som ska diskuteras.

- Även om Cancunmötet av allt att döma inte resulterar i ett nytt klimatavtal, står många viktiga frågor på spel. Det gäller bland annat framtiden för Köpenhamnsöverenskommelsen, hur det finansiella stödet till utvecklingsländerna ska fördelas och framtiden för systemet med att köpa utsläppsminskningar utomlands. Med guiden vill vi bredda och nyansera debatten inför COP16, säger Mattias Johansson, vice VD för FORES.

FORES Cancun-guide lanserades på tisdagen i samband med att tankesmedjan arrangerade ett seminarium med fokus på det stundande klimatmötet. De 50-talet åhörarna fick bland annat lyssna till ett panelsamtal mellan representanter för tre av Cancun-mötets nyckelländer, USA, värdlandet Mexiko och EU-ordförandelandet Belgien. Dessutom hölls en diskussion med bland annat Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson om civilsamhällets påverkan på klimatsamtalen.

FORES kommer att närvara på plats i Cancun under den sista veckan av COP16, den så kallade högnivådelen, och ge direktrapporter från förhandlingarna via sin hemsida.

Cancunguiden, som bygger på den skrift FORES gav ut under 2009 inför klimatmötet i Köpenhamn, kan läsas och fritt laddas ned via FORES hemsida.

Texten kommer att uppdateras efter att COP16 avslutats och allt eftersom samtalen utvecklar sig under 2011.

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Johansson på tel. 0730-88 52 65, e-post mattias.johansson@fores.se

Daniel Engström Stenson, projektledare på FORES och huvudförfattare till guiden, tel. 0730-88 52 63, e-post daniel.engstrom@fores.se

 

Bifogade filer

PDF-dokument