Guld Invest

Guld Invest: Fokus och kommunikationsförändring i Guld Invest Norden AB

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 17:11 CEST

(AktieTorget: GULD)

2010-09-15

Guld Invest har sedan våren 2009 visat positiv tillväxt och styrelsen ser ljust på framtiden. Koncernen har de sex senaste kvartalen visat positivt resultat vilket vi ser som en stor framgång. Under samma period har koncernens organisation stärkts och vi har idag en fungerande struktur som uppfyller de krav våra affärsområden kräver. Trots det senaste årets positiva utveckling har styrelsen beslutat att koncernen framgent enbart skall fokusera på tillväxt inom våra affärsområden: modesmycken, råvaror och tjänster. Styrelsens ambition är att Guld Invest framöver ska växa under lönsamhet, utan att kvantifiera denna.

I vår målsättning att uppnå tillväxt i våra tre affärsområden kommer vi att avveckla joint venture projekt (butiken). Styrelsen anser koncernens resurser kan användas på ett bättre sätt. Förluster i samband med avvecklingen kommer att redovisas i kvartal tre eller fyra, förlusten kommer att uppgå till omkring en miljon SEK.

Guld Invest kommer i framtiden regelbundet att kommunicera med aktieägarna i samband med bolagets kvartalsrapporter. I anslutning till rapporterna kommer eventuella frågor från investerare besvaras. Vidare kommenterar styrelsen föregående period samt ger sin syn på framtiden.


Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Thomas Jansson, VD
Guld Invest Norden
Telefon: 08-720 09 20


Affärside:
Guld Invest koncernens affärsidé är att vara en totalleverantör inom smyckes och ädelmetallbranschen.

Varumärken& Hemsidor i koncernen:
Guld Invest hemsida: www.guldinvest.se
VJ since 1890 hemsida: www.vjsince1890.se
Guldkursen.se hemsida: www.guldkursen.se
Guldkursen.se Shop: http://guldkursen.se/webshop