Guld Invest

Guld Invest: Helägda dotterbolaget Nordic Group Trading är i full gång med försäljningen

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 13:22 CEST

 

(Aktietorget: GULD)

Sedan september är det helägda försäljningsbolaget Nordic Group Trading igång med försäljningen. Bolaget representerar samtliga bolag i koncernen och försäljningen av smycken har gått enligt planerna.

I september besökte koncernens inköpare den för branschen viktiga mässan i Vicenza och initiala kontakter togs med nya leverantörer. Bolaget hade även en representant på mässan i Bangkok som även den gick av stapeln i september.

Nordiska Guldjuveler som sedan sommaren jobbar med de två Italienska leverantörerna P. R Export och Uno A Erre har under hösten fått ett positivt bemötande och försäljningen går planenligt.

Guld Finans i Stockholm AB koncentrerar fortfarande verksamheten mot att utöka ombudsnätverket och når idag omkring 100 ombud runt om i Sverige. Planer på att utveckla verksamheten utomlands har inletts.

Som tidigare sagts sker stora omstruktureringar i Victor Janson vilket på kort sikt påverkar bolagets status negativt. Stora kostnader har tagits och uppsägningar av personal har genomförts. Bolaget ser dock positivt på Victor Jansons utveckling och omstruktureringarna kommer påverka bolagets resultat positivt 3:e kvartalet 2009. Bolaget har även inlett diskussioner med en större smyckesleverantör i Sverige om samarbete.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jansson
VD
Guld Invest Norden
Telefon: 08-720 09 20
Mobil: 070-760 50 78
Fax: 08-720 09 20
tj@guldinvest.se
www.guldinvest.se

Guld Invest Nordens huvudsakliga affärsidé är att genom förvärv konsolidera, omstrukturera och utveckla ädelmetallbranschen i Norden. Bolaget kommer främst att verka inom smyckesbranschen.