Guld Invest

Guld Invest: Makrobrev

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 13:12 CEST

(Aktietorget: GULD)

Första halvan av 2009 har precis avsluts och Guld Invest har påverkats såväl negativt som positivt av det rådande konjunktursläget. Försäljningen av smycken har som tidigare kommunicerats varit något sämre än förväntat samtidigt som handeln av råvaror ökat.

Smyckesbranschen har sett en viss uppdelning i konsumentledet, en del har utnyttjat det rådande klimatet och lyckats öka omsättningen och tagit nya marknadsandelar samtidigt som andra tagit mycket stryk. De flesta är dock eniga om att konjunkturen påverkat branschen mindre än förväntat.

Under våren har det varit mycket skriverier om guldpriset. Under det andra kvartalet har guldpriset rört sig relativt lite i sek. Öppningskursen den 1 april 2009 var 237 388 sek per kg och stängningskurs den 30 juni 2009 var 231 744 sek per kg, det motsvara en nedgång på 2,4 %. Det kan jämföras mot högsta noteringen under q1 på 284 079 sek per kg.

I USD/oz har guldpriset varierat i mycket större grad, från lägsta noteringar på 880 nivå till som högst straxt under 1000 USD/oz.

Hur guldpriset utvecklas i kan följas på www.guldkursen.se.

Under det första halvåret har intresset för Guld Invest ökat och investerare som har frågor ombeds skriva till qna@guldinvest.se

Styrelsen
Guld Invest Norden

För ytterligare information kontakta:
Thomas Jansson
VD
Guld Invest Norden
Telefon: 08-720 09 20
Fax: 08-720 09 20
tj@guldinvest.se
www.guldinvest.se


Affärside:
Guld Invests affärsidé är att förvärva, konsolidera och omstrukturera företag i ädelmetallbranschen.