Guld Invest

Guld Invest: Makrobrev Guld Invest Norden

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 10:22 CET

(Aktietorget: GULD)

Under hösten 2009 har intresse för guld som investering vuxit ytterligare. Detta trots att det funnits tecken på att den finansiella krisen avtagit och slutet på lågkonjunkturen kan skönjas. Guld anses vara en stabil investering, vilket ofta stiger i pris när andra tillgångar anses för osäkra. Det talar historiskt emot att en fortsatt uppgång under den tidiga vintern 2010. Idag tror många experter på en fortsatt uppgång trots detta. En anledning som ofta nämns är det fallande värdet på den amerikanska dollarn.

Den svenska kronan har under hösten blivit starkare i förhållande till den amerikanska dollarn. Det har i viss mån dämpat det ökade guldpriset i SEK. I kronor räknat har vi idag (ca 260 000 kr/kg) ett guldpris som fortfarande är lägre än det i februari (över 280 000 kr/kg) på grund av den stärkta kronan. Den starkare kronan har i sin tur medfört att Guld Invests inköpskostnader för affärsområdet smycken gått ner.

För att bemöta det ökade intresset för guld, guldpriset och investeringsguld har Guld Invest utvecklat tjänsten www.guldkursen.se. Webbplatsen innehåller som tidigare analyser och uppdaterade ädelmetallpriser för den svenska marknaden. Men utöver marknadsbevakningen av Guld, Silver, Palladium och Platina erbjuds investerare nu även att köpa investeringsguld. På http://guldkursen.se/index.php?page=webshop erbjuder Guld Invest investerare att både köpa och sälja investeringsguld till aktuella marknadspriser. Guld Invest ställer priser för både köp och sälj för att erbjuda en likviditet i investeringsguld.

Skattelättnader och ett lågt ränteläge gör att julhandeln beräknas omsätta nya rekordbelopp. Handelns utredningsinstitut beräknar att decemberförsäljningen ökar med 3 % jämfört med 2008, vilket innebär en omsättning om 61,3 mdr kr. Guld Invest räknar med att december månad blir en stark försäljningsmånad för branschen. I december öppnar Guld Invest sin första butik på Stureplan i centrala Stockholm. Butiken är i första hand tänkt för att stärka varumärket, men med en rekordjul 2009 och en allt starkare konjunktur kan en lyckad butiksöppning påverka koncernens resultat positivt även på kort sikt.

Hur slår då dessa makrofaktorer på Guld Invest:
Guld Invests omsättning påverkas i stor grad av guldpriset, då varje kg guld som omsätts betingar ett värde bestämt av världsmarknaden. Ett högre guldpris ger med andra ord en högre omsättning. Samtidigt som omsättningen ökas vid ett högt guldpris ökar även intresset för guld som handelsvara. Omsättningsmässigt ökar både antalet kg som omsätts samt dess värde. Det ökade intresset, att fler kg omsätts, förbättrar koncernens resultat. Det ökade intresset för guld påverkar även vår satsning av försäljning av investeringsguld positivt.

Affärsområdet modesmycken påverkas mer av växelkursen mellan svenska kronor och amerikanska dollar. Råvarupriset är en del inköpskostnaden tillsammans med förädlingskostnaden. När den svenska kronan stärks förbättrar det koncernens marginaler inom affärsområdet modesmycken.

Källa: di.se, Riksbanken, HUI och Guldkursen.se


Styrelseordförande
Johan Wrang

För ytterligare information kontakta:
Thomas Jansson, VD
Guld Invest Norden
Telefon: 08-720 09 20


Affärside:
Guld Invest koncernens affärsidé är att vara en totalleverantör inom smyckes och ädelmetallbranschen.

Varumärken& Hemsidor i koncernen:
Guld Invest hemsida: www.guldinvest.se
VJ since 1890 hemsida: www.vjsince1890.se
Guldkursen.se hemsida: www.guldkursen.se
Guldkursen.se Shop: http://guldkursen.se/index.php?page=webshop