Guld Invest

Guld Invest: Makrobrev & lägesrapport Guld Invest Norden

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 09:21 CET

(Aktietorget: GULD)

Böckerna för året 2009 har precis stängts och för Guld Invest har året varit mycket händelserikt. Finanskrisen som präglade årets inledning har lagt sig och för koncernen har 2009 varit en vändpunkt. Siktet är nu inställt på 2010 och att det skall bli än bättre än 2009.

Under 2010 förväntas detaljhandeln växa 3 % och ytterligare 3,5 % under 2011, allt enligt Handelns Utredningsinstitut (mätt i löpande priser). De närmaste åren förväntar sig Riksbanken ett lågt inflationstryck, KPI inflationen beräknas att gå från negativt till positivt under december 2009. Mycket tyder således på att det finns ett uppdämt behov som renderar till större efterfrågan inom detaljhandelnssektorn.

Guldet har under av 2009 stigit i pris och har sedan oktober 2009 etablerat sig över $1000 dollar/uns. Under samma period har den amerikanska dollarn pendlat inom intervallet 6,7-7,3 kronor per dollar. Guldprisets nivå i dollar tillsammans med dollarns fluktuation mot kronan har under hösten lett till en hög men stabil guldprisnivå i SEK. För att följa guldpriset i kronor se www.guldkursen.se.

Guld Invest har som målsättning att under 2010 öka vinsten med 20 %. Detaljhandeln väntas öka under 2010, och med nya kollektioner inför våren kompletterat med ett mindre basutbud ser vi positivt på framtiden för affärsområdet smycken. Vi ser även en stor möjlighet till ökad hantering och lönsamhet inom affärsområdet råvaror under 2010. En bidragande faktor är vidareutvecklingen av www.guldkursen.se där försäljning av investeringsguld påbörjats. I affärsområdet tjänster har försäljningsorganisation kopplats in för att ytterligare utveckla segmentet. Detta gav redan under slutet av kvartal fyra viss positiv effekt.

Under december månad var det hög aktivitet inom affärsområdet råvaror, omsättningen och handeln var över förväntan. Affärsområdet smycken bidrog dock inte i lika stor utsträckning som förväntat. Framförallt inom segmentet basvaror.


Nästkommande rapport:
Bokslutskommuniké 2010-01-25


Styrelseordförande
Johan Wrang

För ytterligare information kontakta:
Thomas Jansson, VD
Guld Invest Norden
Telefon: 08-720 09 20


Affärside:
Guld Invest koncernens affärsidé är att vara en totalleverantör inom smyckes och ädelmetallbranschen.

Varumärken& Hemsidor i koncernen:
Guld Invest hemsida: www.guldinvest.se
VJ since 1890 hemsida: www.vjsince1890.se
Guldkursen.se hemsida: www.guldkursen.se
Guldkursen.se Shop: http://guldkursen.se/index.php?page=webshop