Guld Invest

Guld Invest: Makroekonomisk inverkan på koncernen samt styrelseuppdatering

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:45 CEST

(Aktietorget: GULD)

Då den största delen av Guld Invests omsättning påverkas av det aktuella priset för ädelmetaller, räknat i svenska kronor är koncernen beroende av både valutakurser och metallprisutvecklingen . I dagens rådande finansiella klimat ökar därav koncernens riskexponering gällande rörelsekapital då volatiliteten är extremt stor både gällande valutor som metaller. Koncernen minimerar dock risken genom att i största utsträckning inte spekulera i kursutvecklingen utan se metallerna som handelsvaror och jobbar i största möjliga mån arbitrage vid handel med råvaror.

Guldpriset nådde all-time high under första kvartalet 2008 räknat i U.S. Dollar, i mars passerade priset $1000 per ounce. Under året föll sedan guldpriset för att göra en bottennotering i oktober. Hösten 2008 eskalerade problemet på de finansiella marknaderna, guld anses vara en trygg investering och ses ofta som en tillgång investerare flyr till i oroliga tider. Från höstens bottennotering under $720 per ounce till att passera $990-nivån i februari. Under mars har sedan guldet lagt sig på en nivå strax över $900 per ounce.
Från att den amerikanska dollarn under sommaren 2008 varit mycket billig i för oss svenskar har priset på dollar återigen ökat. Medelväxelkursen i juli 2008 var under 6 SEK per U.S. Dollar. Höstens dramatiska räntesänkningar av den svenska styrräntan har gjort att svenska kronor förlorat värde mot många valutor, däribland den amerikanska dollarn. I december hade dollarpriset ökat till över 8 kronor per U.S. Dollar och priset fortsatte öka till över 9 kronor i februari 2009.
I tabellen nedan visas effekten av de två olika parametrarnas utveckling:


(För tabell se bifogad fil)


(Källa: Guldpriset i dollar, Kitco.com. Dollarkurs, Riksbankens växelkurs - månadsmedel. Siffrorna är illustrativa och belyser effekten av växelkursens och guldkursens samverkan)
Guld Invest koncernen påverkas av både de fundamentala förändringarna i ädelmetallpriser samt av växelkursen för den svenska kronan mot utländsk valuta. Det framtida rörelsekapitalbehovet, och koncernens omsättning, påverkas av både guldprisets fundamentala utveckling men även den svenska kronkursen medans koncernens vinst påverkas i mindre skala.
Med detta som bakgrund har koncernens rörelsekapitalbehov under hösten ökat. Styrelsen ser dock inget behov av extern finansiering i dagsläget, trots det kraftigt ökade guldpriset. På sikt, med en fortsatt uppgång av metallpriserna räknat i kronor samtidigt som koncernen ökar sin omsättning kan kapitalanskaffning bli nödvändigt för att uppnå de tidigare kommunicerade målen.
Johan Pettersson har meddelat styrelsen att han avgår som ledamot och ordförande och därmed ej är till förfogande för omval på bolagsstämman.
Styrelsen Guld Invest Norden AB

För ytterligare information kontakta:
Thomas Jansson
VD
Guld Invest Norden AB
Telefon: 08-720 09 20
tj@guldinvest.se