Guld Invest

Guld Invest: Resultat bolagsstämma Guld Invest Norden AB 2009-04-06

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:19 CEST

 

(Aktietorget: GULD)

Bolagsstämman beslutade att:

- att godkänna resultat och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.

- att ge styrelse och VD ansarfrihet.

- att omvälja Thomas Jansson, Johan Wrang och Niklas Sundberg till ordinarie ledmöter samt nyval av Andreas Ahl till ordinarie ledamot. Johan Wrang valdes till styrelseordförande.

- att sänka aktiekapitalet till att vara som lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

- att antalet aktier skall vara som lägst 50 000 000 stycken och som högst 200 000 000.

- att bemyndiga styrelsen att genomföra emission om högst 120 000 000 stycken aktier samt att genomföra split respektive omvänd split av aktier.

Styrelsen
Guld Invest Norden AB

För ytterligare information kontakta:
Thomas Jansson
VD
Guld Invest Norden
Telefon: 08-720 09 20
Fax: 08-720 09 20
tj@guldinvest.se
www.guldinvest.se