Lunds universitet

Guldmedalj till lundaforskare

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 11:43 CEST

Professor Håkan Wennerström vid Avd för fysikalisk kemi 1 vid Lunds universitet har tilldelats Celsiusmedaljen i guld.

Medaljen utdelas av Kungl Vetenskapssocieteten i Uppsala. Societeten motiverar sitt val med att hänvisa till professor Wennerströms banbrytande forskning inom ett brett område av molekylär växelverkan, särskilt hans djupa studier inom yt- och kolloidvetenskap, med betydelsefulla tillämpningar såväl grundvetenskapligt som inom kemiteknik och bioteknik.

Göran Frankel