RISE Research Institutes of Sweden AB

Guldmedalj till sensornät-projekt lett av SICS

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2010 00:57 CEST

Projektet ESNA (Sensor Network Architecture), lett av SICS, har belönats med ITEA:s guldmedalj vid en ceremoni i Ghent, Belgien. Priset delas årligen ut av ITEA till ”särskilt framgångsrika projekt som lett till exceptionella resultat”. ESNA som projektletts av SICS i Kista har varit ett samarbete med bl a ABB, Acciona och CRL Sweden.

ESNA-projektet löpte 2006-2009 med målet att utveckla en teknisk plattform för trådlösa sensornätverk och det man kallar Internet of Things. Ett av de viktigaste resultaten var Contiki, ett av världens ledande operativsystem för trådlösa nätverk, utvecklat på SICS och spritt som öppen källkod.

ESNA-projektet utforskade sensornät i industriell miljö som t ex energiövervakning och styrning, styrning av industriella processer och precisionsjordbruk. Tekniken finns idag inbyggd i en rad kommersiella produkter från många projektpartners, bland andra ABB och CRL Sweden.

"ITEA:s styrelse uppmärksammar betydelsen av ESNA för Internet of Things med affärsinriktade, trådlösa sensornätstillämpningar", säger Philippe Letellier, vice styrelseordförande för ITEA 2. "ESNA erbjuder en imponerande balans mellan avancerad teknisk innovation – bland annat världens minsta installation av IPv6 och optimering av radiokommunikation mellan enheter för att reducera energiåtgången – och en affärsinriktad ansats till hur tillämpningarna definieras.

”Tekniken som utvecklats och den kunskap som har vunnits genom ESNA-projektet är nu en viktig del av vår produktlinje för mesh-teknik”, säger Björn Karlsson, Vice President Business Development på CRL Sweden. ”Vårt deltagande i projektet har gett oss tillgång till forskningsresultat som omedelbart kommit till användning i vårt kommersiella erbjudande.

”ESNA-projektet finansierade en avgörande del av utvecklingen av operativsystemet Contiki”, säger Adam Dunkels, huvudsaklig upphovsman och projektledare för Contiki-projektet. ”ESNA gav oss möjlighet att få ut vårt system i god industriell tillämpning och att lära oss av de speciella utmaningar som följer med kommersiell spridning.”

”En unik egenskap hos ESNA-projektet var det starka fokuset på innovation för utmanande tillämpningsområden”, säger Olle Olsson, projektledare för projektet. ”Detta tillämpningsarbete har inte bara resulterat i framgångsrik kommersiell exploatering, utan har även avslöjat kritiska krav som underliggande programvaruplattformar måste uppfylla.”

ITEA Achievement Award

Varje år uppmärksammar ITEA Achievement Award tre särskilt framgångsrika projekt som lett till exceptionella bidrag till ITEA-programmet. Viktiga kriterier är bland annat innovationshöjd, exploatering och spridning. Projekten belönas med guld-, silver- respektive bronsmedaljer. I år presenterades vinnarna vid ITEA :s toppmöte i Ghent, Belgien, 26-27 oktober.

ESNA-projektet

ESNA, som startade 2006 och avslutades 2009, var ett forskningsprojekt i samarbete mellan 20 parter från sex olika europeiska länder: Sverige, Finland, Belgien, Spanien, Slovenien och Kroatien. Parterna var universitet, forskningsinstitut samt stor och liten industri. Projektet leddes av SICS, Swedish Institute of Computer Science.

Följande svenska bolag deltog: ABB Corporate Research, Communication Research Labs Sweden (CRL), Vibrel, Lansen Technology, Electronic Guard Center (EGC) och Vendolocus Development. Den svenska delen av projektet finansierades av VINNOVA och de ingående industriparterna. Totalt omfattade projektet 70 personår.

ITEA

ITEA (Information Technology for European Advancement) är ett Europa-övergripande forskningsprogram inom Eureka, ett ramverk för avancerad FoU inom programvaruteknik och dess tillämpning. Forskningsportföljen innehåller mer än 100 projekt, med fler än 1000 parter från 30 länder. Ambitionen är att fler än 30 000 personår ska ha investerats i avancerade FoU-projekt före 2013.

Mer information

ESNA projektledare: Olle Olsson, SICS, +46 8 633 15 19, olleo@sics.se
Contiki chefsarkitekt: Adam Dunkels, SICS, +46 8 633 16 14, adam@sics.se

SICS: http://www.sics.se
ESNA: http://www.sics.se/esna
Contiki: http://www.sics.se/contiki
ITEA 2: http://www.itea2.org
Eureka: http://www.eurekanetwork.org/

Bild: Olle Olsson, projektledare för ESNA. Photo: Lars Nyman.

SICS

SICS, Swedish Institute of Computer Science, är Sveriges ledande institut för tillämpad IT-forskning. SICS bidrar till svensk industris konkurrenskraft genom avancerad forskning inom strategiska områden och genom att föra ut resultaten till industrin och det svenska samhället. SICS ingår i Swedish ICT Research.