Fortum Sverige AB

Gullspångslaxen ska räddas

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 09:51 CET

Fortum lägger ut nytt lekgrus till den unika Gullspångslaxen. Detta är ett led i det långsiktiga arbetet med att säkerställa biologisk mångfald och naturvärden i området Åråsviken – Gullspångsälven. Lekgruset behövs för att laxen ska kunna fortplanta sig. Sammantaget beräknas insatserna för laxen kosta mellan 60 och 65 miljoner kronor.

Gullspångslaxen är en unik insjölevande laxstam, något som förekommer endast på några få ställen i världen. De kvarvarande stammarna i Vänern - Klarälvslaxen och Gullspångslaxen - uppstod för ca 8000 år sedan då Vänern genom landhöjningen avsnördes från havet. Det är därför ett alldeles särskilt ansvar att bevara just dessa laxstammar.

- Vi lägger ut nytt lekgrus för att förbättra laxens och öringens möjligheter att fortplanta sig eftersom delar av lekgruset spolats bort. Tekniska problem i kraftverket medförde ett extraordinärt högt vattenflöde i forsen under en period från dec 2011 till jan 2012. Eftersom det som hänt är en helt ny företeelse vill vi starta upp ett utvecklingsarbete för att hitta metoder och tekniska lösningar som minskar risken att lekgris spolas bort i framtiden, berättar Marco Blixt på Fortum.

Redan år 2003 skrev Fortum tillsammans med dåvarande Fiskeriverket numera Havs- och Vattenmyndigheten, Gullspångs kommun, Kammarkollegiet, Laxfond Vänern samt länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län på en avsiktsförklaring om att tillsammans rädda Gullspångslaxen och öringen. Sedan dess har en lång rad åtgärder vidtagits genom ett gemensamt förvaltningsråd.

- Sedan starten 2003 har vi tillsammans säkerställt en lång rad åtgärder för att rädda laxen. Det har handlat om biotopåtgärder för att förbättra och skapa nya lek- och uppväxtområden, byggande av en laxtrappa upp till Gullspångsforsen, ökad minimitappning och mycket annat, säger Robert Skogh, miljöinspektör i Gullspång.

Läs gärna mer på http://www.gullspang.se/download/18.53897f0c1252151a62780009622/Slutrapport_070827.pdf

För mer information kontakta:

Marco Blixt, ansvarig för fiskefrågor inom Fortum Power, mobil: 070-3691222

Jens Bjöörn, kommunikation Fortum Power, mobil: 070-2984125

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com