Vägverket

Gummiasfalt testas – kan ge hållbarare beläggning och minska bullret

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 08:52 CEST

Genom att blanda i gummi i asfalten får man i många andra länder betydligt längre hållbarhet på beläggningen. Dessutom har gummiasfalten visat sig kunna minska bullret och mängden partiklar från vägen. Nu testas gummiasfalten i Sverige och kommer att läggas utanför Eksjö, Malmö och Lund.

- Vägverket har gjort noggranna undersökningar kring miljö- och hälsofrågorna i samband med gummiasfalt. Erfarenheterna från andra länder är goda och därför vill vi testa gummiasfalten på de svenska vägarna, säger Mats Wendel vid Vägverkets huvudkontor i Borlänge.

Gummiasfalten kommer att läggas under vecka 33 på riksväg 32 utanför Eksjö (5 km) samt under veckorna 34 och 35 på E6 utanför Malmö (4 km) och på E22 i Lund (2 km). Försöket med gummiasfalt ska pågå under tre år och fler försökssträckor planeras till kommande år.- Under försöket kommer fortsatta utvärderingar att göras bland annat avseende arbetsmiljöaspekter vid tillverkning och utläggning av gummiasfalten. Det kommer också att genomföras studier på eventuell påverkan på miljön, säger Anders Berg projektledare Vägverket avdelningen Samhälle och Trafik, Borlänge.Gummiasfalt tillverkas genom att man blandar gummigranulat från krossade återvunna bildäck med asfaltens bindemedel. Gummiblandningen tillsätts sedan i asfaltverket på traditionellt sätt. Andelen gummi i den färdiga asfalten är under två procent.Den här typen av asfalt har använts sedan 25 år i USA. Där har den visat sig ha betydligt längre livslängd än traditionell asfalt, den har minskat bullret och andelen partiklar vid vägen. Detta innebär vinster för både miljön och ekonomin.

Mer information:

Projektledare Anders Berg, Vägverket Samhälle och Trafik, Borlänge tel 031-63 51 10 eller 070-555 87 66,

Uppdragsledare Mats Wendel, Vägverket huvudkontoret Borlänge, tel 0243-756 09 eller 070-535 36 12