Vulkanmedia

Gunilla Andermo har skrivit bok om svensk ledarskapskultur från vikingatiden till nutid.

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2014 08:58 CEST

Gunilla Andermo ger ut bok om svenskt ledarskapskultur. Boken heter ”Svensk ledarskaps- och
organisationskultur – från vikingavisdom till nutidsperspektiv.". Författaren gör en historisk
fördjupning i svenskt ledarskap, från vikingatiden till nutid. Exempel på svensk kultur genom
historien får vi följa från vikingatiden via alla svenska uppfinningar från 1700-talet fram till 1900-
talet. Forskning, utveckling och svenska företag blir nu världsledande på många områden.
I slutet på 1900-talet var välfärden i Sverige bland de bästa i världen:

Vi hade under en period längst levnadsålder, lägst spädbarnsdödlighet och mycket låg arbetslöshet.I internationella rankingar ligger fortfarande de skandinaviska länderna i topp, säger Gunilla Andermo.

”Svensk ledarskaps- och organisationskultur” är uppdelad i tre delar:

Först tar Gunilla upp exempel på svensk ledarskapskultur från Vikingatid till 1900-tal. Del två tar upp ledarskap och nya arbetsformer i organisationer och företag på 1900-talet. Där presenteras fyra stora framgångsrika företag och ledare på 1900-talet (Ikea. Volvo, SAS och Scania), svenskt management på 1900-talet, exempel på arbetsglädje och ekonomiprojekt och vad som är speciellt i svensk kultur. Sista delen tar upp svensk ledarskaps- och organisationskultur enligt svensk och internationell forskning. Vikingarnas visdomsord har testats på dialogkonferenser med personalutvecklare och visat sig gälla än idag.

Sagt om boken:

”Stort tack för den mycket intressanta och lärorika boken som jag med stor glädje tagit del av” – Ingvar Kamprad, grundare av IKEA.

”Boken gav ett nytt perspektiv på vilka vi nordbor (svenskar) är, och hur vi förhåller oss sedan urminnes tider till handel och andra länder.”, säger Mats Ericson STH, KTH.

Gunilla Andermo har i ca 40 års tid arbetat med utveckling av företag och organisationer.
Tillsammans med kollegor i olika nätverk har hon testat och utvecklat många nya idéer och projekt på konferenser, seminarier och tankesmedjor i naturnära miljöer. Gunilla har Filosofie Magister med nordiska språk och litteraturhistoria som huvudämnen samt tvärvetenskaplig vidareutbildning.

För mer information och recensionsexemplar, var vänlig kontakta:
Gunilla Andermo   Jimmy Sjökvist
giainternational@hotmail.com jimmy.sjokvist@vulkan.se

Alla bär på en berättelse - ha du gett ut din?