Utrikesdepartementet

Gunilla Carlsson leder EU trojka till Kenya

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 15:31 CET

Biståndsminister Gunilla Carlsson leder idag en EU-trojka i Kenya för att på politiska nivå framföra EU:s starka engagemang, stöd för och förväntan på omedelbart genomförande av nödvändiga reformer i Kenya. EU-trojkan kommer att träffa Kenyas president Kibaki, vice premiärministern och utrikesministern.

- Jag uppmanar Kenyas politiska ledare att samarbeta och åta sig de reformer man överenskommit, framför allt samförstånd om ny konstitution, säger Gunilla Carlsson.

EU-trojkan påminde om nödvändigheten att få ett slut på straffriheten och vikten av fullt samarbete med den Internationella Bråttsmålsdomstolen. I detta sammanhang betonades vikten av att försäkra ett pålitligt vittnesskydd.

Sedan krisen som inträffade efter valen i slutet av 2007, har EU aktivt verkat för nödvändiga förändringar enligt den nationella överenskommelse som förhandlades under ledning av H. E. Kofi Annan som ledde en AU-Panel med afrikanska eminenta personligheter. EU fortsätter att stödja Kofi Annan och övriga medlemmar av AU-Panelen i dess arbete. EU har haft nära dialog med koalitionsregeringen i Kenya som nu förstärks med besöket av EU-trojkan.

Kenya har en betydelsefull roll i regionen och i Afrika. Vid EU besöket kommer det svenska ordförandeskapet att understryka respekt för mänskliga rättigheter och att EU står redo att fortsatt stödja en fredlig och demokratisk utveckling.

Biståndsminister Gunilla Carlsson träffar också företrädare för det civila samhället under besöket i Kenya.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97