Utrikesdepartementet

Gunilla Carlsson om arbetet mot könsstympning

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 09:04 CET

Den 6 februari, är det internationella dagen för utrotning av kvinnlig könsstympning. Dagen syftar till att kvinnlig könsstympning oavsett skäl aldrig ska tolereras. Könsstympning är fortfarande utbredd trots lagstiftning och informationskampanjer i länder.

- Detta livshotande ingrepp är en rättighetsfråga såväl som en utvecklingsfråga och är något som aldrig kan accepteras. Könsrelaterat våld inklusive könsstympning utgör ett av de strategiska områdena för Sveriges arbete med att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Sverige arbetar aktivt mot könsstympning genom bland annat organisationen TOSTAN som lyckats förändra normer och värderingar och bidra med kunskap i den lokala kulturen bland annat i Västafrika och på Afrikas horn. Men också genom den politiska dialogen har Sverige kunnat påverka lagstiftning i flera länder. Regeringen uppmärksammar tydligt och arbetar konsekvent mot könsstympning. Sverige arbetar även indirekt via FN organen UNFPA och UNICEF med att bekämpa könsstympning.

Det var under den 4-6 februari 2003 som dagen instiftades av Inter-African Committe vid en konferens i Addis Abeba.

Det Europeiska parlamentet bedömer att 500 000 flickor som bor i Europa har fallit offer för könsstympning. Ytterligare 180 000 kvinnor och flickor i Europa riskerar att könsstympas årligen. Det har visat sig att flickor som lever i Europa, inklusive Sverige, har skickats hem till sina ursprungsländer under skollov och blivit stympade. I Sverige kan flickor i riskzonen skyddas, dels genom utveckling och genomförande av riktlinjer, dels genom utbildning av personal som arbetar inom skola och sjukvård.Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97