Utrikesdepartementet

Gunilla Carlsson om jordbävningen på Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 15:42 CET

Biståndsminister Gunilla Carlsson känner djup oro för alla de som drabbats av den kraftiga jordbävningen på Haiti i går eftermiddag.

- Det är fortfarande väldigt oklart hur många som omkommit eller skadats av denna stora naturkatastrof, men det riskerar uppgå till tusentals människor. Bland dessa finns också internationell personal, som ingår i den stora fredsbevarande missionen på ön.

- Förutom att uttrycka vår djupa sorg och vårt engagemang gentemot det haitiska folket och den haitiska regeringen måste vi göra allt vi kan för att säkerställa en snabb och effektiv räddnings- och hjälpinsats, trots de svåra utmaningarna.

- Sverige har redan innan katastrofen bidragit med avsevärt stöd till olika FN-organisationers och enskilda humanitära organisationers resurser på Haiti, så att de snabbt ska kunna svara mot de omedelbara behoven. Där finns medel och materiel att ta av omedelbart. Sverige är te x andra största givare till FN:s centrala katastroffond, CERF, och Sida har under 2009 dessutom bidragit med 24 MSEK till en liknande fond för Haiti.

Utöver detta tittar vi nu på olika förfrågningar om stöd från FN-systemet och via EU-kommissionen, som ett svar på haitiska regeringens begäran om internationell hjälp. Sida är berett att t ex bidra med stöd till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, som har stor vana i att understödja akuta humanitära insatser med både utrustning och personal.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97